20. Aandelenkapitaal

20. Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van Galapagos NV, zoals opgenomen in de statuten, reconciliërend met het ‘aandelenkapitaal’ op de balans bestaat uit het volgende:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Op 1 januari

154.542

139.347

Kapitaalverhoging

2.732

16.356

Kosten van kapitaalverhogingen

 

(1.161)

Aandelenkapitaal op 31 december

157.274

154.542

 

 

 

Aandelenkapitaal

163.904

161.171

Kosten van kapitaalverhogingen (gecumuleerd)

(6.629)

(6.629)

Aandelenkapitaal op 31 december

157.274

154.542

Kosten van kapitaalverhogingen worden, conform IAS 32 Voorstelling van financiële instrumenten, geboekt in mindering van de opbrengsten van de kapitaalverhogingen.

Historische evolutie van het aandelenkapitaal

De evolutie van het aandelenkapitaal van 1 januari 2013 tot 31 december 2014 is als volgt:

Datum

Kapitaal­verhoging nieuwe aandelen (in duizenden €)

Kapitaal­verhoging warranten (in duizenden €)

Aantal uitgegeven aandelen (in duizenden aandelen)

Totaal aantal aandelen na transactie (in duizenden aandelen)

Totaal aandelenkapitaal (in duizenden €)

1 januari 2013

 

 

 

26.771

144.815

5 april 2013

 

1.069

198

 

 

29 april 2013

14.590

 

2.697

 

 

1 juli 2013

 

488

90

 

 

21 oktober 2013

 

193

36

 

 

6 december 2013

 

16

3

 

 

31 december 2013

 

 

 

29.794

161.171

10 april 2014

 

1.649

305

 

 

4 juli 2014

 

982

182

 

 

25 september 2014

 

66

12

 

 

9 december 2014

 

35

7

 

 

31 december 2014

 

 

 

30.299

163.904

Op 1 januari 2013 bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €144.815,60 duizend, vertegenwoordigd door 26.770.747 aandelen. Al deze aandelen zijn geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Op 5 april 2013, werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen onder het Warrantenplan 2006 België/Nederland, Warrantenplan 2006 VK, Warrantenplan 2007, Warrantenplan 2008, Warrantenplan 2008 (B), Warrantenplan 2009 en Warrantenplan 2009 (B). De uitoefening resulteerde in een kapitaalverhoging van €1.069 duizend (en een verhoging van de uitgiftepremie met €113 duizend) en de uitgifte van of 197.581 nieuwe aandelen.

Op 29 april 2013, besliste de Raad van Bestuur van Galapagos NV om binnen het kader van het toegestane kapitaal en met opheffing van het voorkeurrecht om het maatschappelijk kapitaal van Galapagos NV te doen stijgen met €14.589,90 duizend (plus een verhoging van de uitgiftepremie met €39.346,80 duizend) door middel van een onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers, wat resulteerde in de uitgifte van 2.696.831 nieuwe aandelen.

Op 1 juli 2013, werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen onder Warrantenplan 2002 België, Warrantenplan 2005, Warrantplan 2006 VK, Warrantenplan 2007 RMV, Warrantenplan 2008, Warrantenplan 2009 en Warrantenplan 2009 (B). De uitoefening resulteerde in een kapitaalverhoging van €487,7 duizend (en een verhoging van de uitgiftepremie met €96,5 duizend) en de uitgifte van 90.143 nieuwe aandelen.

Op 21 oktober 2013, werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen onder Warrantenplan 2002 België, Warrantenplan 2005, Warrantenplan 2006 VK, Warrantenplan 2008, Warrantenplan 2009 en Warrantenplan 2009 (B). De uitoefening resulteerde in een kapitaalverhoging van €193,2 duizend (en een verhoging van de uitgiftepremie met €49,6 duizend) en de uitgifte van 35.719 nieuwe aandelen.

Op 6 december 2013 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen onder Warrantenplan 2007 RMV en Warrantenplan 2009. De uitoefening resulteerde in een kapitaalverhoging van of €16,3 duizend (en een verhoging van de uitgiftepremie met €2,9 duizend) en de uitgifte van 3.025 nieuwe aandelen.

Op 31 december 2013, bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €161.171,60 duizend, vertegenwoordigd door 29.794.046 aandelen. Al deze aandelen zijn geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Op 10 april 2014 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen onder Warrantenplan 2002 België, Warrantenplan 2005, Warrantenplan 2006 België/Nederland, Warrantplan 2006 VK, Warrantplan 2007 RMV, Warrantplan 2009, Warrantplan 2009 (B), Warrantplan 2010 en Warrantplan 2010 (B). De uitoefening resulteerde in een kapitaalverhoging van €1.648,9 duizend (en een verhoging van de uitgiftepremie met €732,3 duizend) en de uitgifte van 304.791 nieuwe aandelen.

Op 4 juli 2014, werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen onder Warrantenplan 2006 België/ Nederland, Warrantenplan 2006 VK, Warrantenplan 2007 RMV, Warrantenplan 2008, Warrantenplan 2009, Warrantenplan 2010 en Warrantenplan 2010 (B). De uitoefening resulteerde in een kapitaalverhoging van €982,0 duizend (en een verhoging van de uitgiftepremie met €880,3 duizend) en de uitgifte van 181.507 nieuwe aandelen.

Op 25 september 2014 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen onder Warrantenplan 2006 België/Nederland, Warrantenplan 2006 VK en Warrantenplan 2010 De uitoefening resulteerde in een kapitaalverhoging van €66,3 duizend (en een verhoging van de uitgiftepremie met €63,7 duizend) en de uitgifte van 12.260 nieuwe aandelen.

Op 9 december 2014 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen onder Warrantenplan 2005 en Warrantenplan 2006 België/Nederland. De uitoefening resulteerde in een kapitaalverhoging van €35,3 duizend (en een verhoging van de uitgiftepremie met €20,9 duizend) en de uitgifte van 6.525 nieuwe aandelen.

Op 31 december 2014 bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos €163.904,1 duizend, vertegenwoordigd door 30.299.129 aandelen. Al deze aandelen zijn geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Al de aandelen hierboven opgelijst zijn uitgegeven tegen ontvangst van speciën.

Overige informatie

 

 

 

 

Gewone aandelen

Totaal

Boekhoudkundige fractiewaarde van de aandelen (€)

5,41

5,41

De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van de Algemene Aandeelhoudersvergadering die deze vernieuwde machtiging heeft verleend, zijnde 23 mei 2011, het aandelenkapitaal van Galapagos NV te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal door inbrengen in natura of in speciën, met beperking of opheffing van de voorkeurrechten van de aandeelhouders. Voornoemde machtiging kan hernieuwd worden. De Raad van Bestuur is voor het moment niet gemachtigd om het aandelenkapitaal te verhogen na bekendmaking door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overname bod op de aandelen van Galapagos NV.

Het aandelenkapitaal, zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders per 23 mei 2011 bedroeg € 142.590,8 duizend. Op 31 december 2014, werd € 24.763,8 duizend van het toegestaan kapitaal gebruikt, zodat een bedrag van € 117.826,9 beschikbaar bleef onder toegestaan kapitaal.