18. Handels en overige vorderingen & overige vlottende activa

18. Handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Handelsvorderingen

1.340

13.291

Vooruitbetalingen

9

2.124

Overige vorderingen

1.862

3.792

Handels- en overige vorderingen

3.211

19.207

Verworven opbrengsten

3.242

4.271

Over te dragen kosten

1.384

820

Overige vlottende activa

4.625

5.091

Totaal handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

7.836

24.299

De bewegingen in 2014 getoond in de tabel hierboven zijn voornamelijk het gevolg van de verkoop van de service divisie.

De Groep is van mening dat de boekwaarde van de handelsvorderingen en overige vorderingen hun reële waarde benadert. De overige vlottende activa omvatten voornamelijk verworven opbrengsten uit subsidieprojecten en over te dragen kosten.