Resultatenrekeningen en totaalresultaat voor de jaren beëindigd

Geconsolideerde resultatenrekeningen en totaalresultaat

voor de jaren beëindigd op 31 December

Geconsolideerde resultatenrekening

 

 

 

 

 

Jaareinde 31 december,

 

(in duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel)

2014

2013(*)

Toelichting

(*)

Herclassificatie van de resultaten van de service divisie naar de beëindigde bedrijfsactiviteiten zoals beschreven in paragraaf 2 en 9

Omzet

69.368

76.625

4

Overige opbrengsten

20.653

19.947

4

Totale bedrijfsopbrengsten

90.021

96.572

 

 

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(111.110)

(99.380)

5

Algemene en administratieve kosten

(13.875)

(12.353)

5

Verkoop en marketing kosten

(992)

(1.464)

5

Herstructurerings- en integratiekosten

(669)

(290)

5

Bedrijfsverlies

(36.624)

(16.915)

 

 

 

 

 

Financiële opbrengsten

1.424

780

7

Verlies voor belastingen

(35.201)

(16.135)

 

 

 

 

 

Belastingen

(2.103)

(676)

8

Netto verlies uit voortgezette activiteiten

(37.303)

(16.811)

 

 

 

 

 

Netto winst uit beëindigde activiteiten

70.514

8.732

9

 

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

33.211

(8.079)

10

Netto winst / verlies (–) toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de Groep

33.211

(8.079)

 

Gewone en verwaterde winst / verlies (–) per aandeel

1,10

(0,28)

10

Gewone en verwaterde winst / verlies (–) per aandeel uit voortgezette activiteiten

(1,24)

(0,58)

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen (in duizenden aandelen)

30.108

28.787

10

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

Jaareinde 31 december,

 

(In duizenden €)

2014

2013

Toelichting

Netto winst / verlies (–)

33.211

(8.079)

 

Posten die nadien niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt:

 

 

 

Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting

(267)

47

31

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

460

(824)

23

Koersverschillen uit de verkoop van de service divisie

(1.787)

 

23

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

(1.594)

(777)

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de Groep

31.617

(8.856)