Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(In duizenden €)

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Omrekenings­verschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2013

139.347

72.876

994

 

(94.770)

118.447

Netto verlies

 

 

 

 

(8.079)

(8.079)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(824)

47

 

(777)

Totaalresultaat

 

 

(824)

47

(8.079)

(8.856)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

2.742

2.742

Private plaatsing

13.429

39.346

 

 

 

52.775

Uitoefening warranten

1.766

262

 

 

 

2.028

Op 31 december 2013

154.542

112.484

170

47

(100.107)

167.137

Netto winst

 

 

 

 

33.211

33.211

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(1.327)

(267)

 

(1.594)

Totaalresultaat

 

 

(1.327)

(267)

33.211

31.617

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

2.952

2.952

Uitoefening warranten

2.732

1.698

 

 

 

4.430

Op 31 december 2014

157.274

114.182

(1.157)

(220)

(63.944)

206.135