12. Immateriële vaste activa

12. Immateriële vaste activa

(In duizenden €)

Klantenrelaties

Technologie in uitvoering

Software & databases

Merken, licenties, octrooien & know-how

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2013

2.055

5.561

7.232

17.783

32.629

Toevoegingen

 

 

545

 

545

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

 

(35)

 

(35)

Omrekeningsverschillen

 

 

(62)

(85)

(147)

Op 31 december 2013

2.055

5.561

7.681

17.698

32.993

Toevoegingen

 

 

728

15

743

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

 

(503)

 

(503)

Verkoop van de service divisie

(2.055)

 

 

(16.227)

(18.282)

Omrekeningsverschillen

 

 

183

26

209

Op 31 december 2014

0

5.561

8.088

1.512

15.161

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2013

810

5.561

5.811

11.022

23.205

Kosten voor het jaar

102

 

607

1.409

2.118

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

 

(35)

 

(35)

Omrekeningsverschillen

 

 

(62)

(65)

(127)

Op 31 december 2013

912

5.561

6.321

12.366

25.161

Kosten voor het jaar

25

 

748

294

1.067

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

 

(500)

 

(500)

Verkoop van de service divisie

(937)

 

 

(11.853)

(12.790)

Overdrachten

 

 

(666)

666

 

Omrekeningsverschillen

 

 

184

24

208

Op 31 december 2014

0

5.561

6.087

1.497

13.147

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2013

1.143

 

1.359

5.332

7.832

Op 31 december 2014

 

 

2.000

15

2.015

De immateriële vaste activa daalden met €5,8 miljoen van €7,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 tot €2,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deze daling was vooral te wijten aan de verkoop van de service divisie op 1 april 2014 voor €5.5 miljoen.