Continuïteitsverklaring

Continuïteitsverklaring

Tot op heden heeft Galapagos aanzienlijke operationele verliezen geleden, hetgeen tot uiting komt in de balans met €63,9 miljoen aan gecumuleerde verliezen per 31 december 2014. Ondanks de nettoverliezen in de voorgaande jaren, realiseerde Galapagos een geconsolideerde nettowinst van €33,2 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2014, als gevolg van de verkoop van de service divisie. De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening en de waarderingsregels onderzocht. Gebaseerd op conservatieve assumpties die geen rekening houden met potentiële inkomsten uit een licentie van $250 miljoen van filgotinib door AbbVie, gelooft Galapagos dat haar bestaande geldmiddelen en kasequivalenten van €187,7 miljoen op 31 december 2014 Galapagos in staat zullen stellen om haar operationele kosten en investeringen te financieren ten minste tot eind 2016. De Bestuurders zijn ook van mening dat aanvullende financiering – indien nodig – kan worden verkregen. Hiermee rekening houdend, evenals de gunstige vooruitzichten van de ontwikkelingen van de medicijnen en ontwikkelingsactiviteiten van Galapagos, is de Raad van Bestuur van mening dat zij de jaarrekening kan voorleggen op continuïteitsbasis. Hoewel Galapagos’ kaspositie voldoende is om aan haar onmiddellijke en middellange termijn behoeften te voldoen, wijst de Raad erop dat als de R&D activiteiten goed blijven gaan, Galapagos aanvullende financiering zou kunnen zoeken om de voortdurende ontwikkeling van haar producten te ondersteunen of om andere zakelijke opportuniteiten te kunnen benutten.