4. Totale bedrijfsopbrengsten

4. Totale bedrijfsopbrengsten

Omzet

Onderstaande tabel bevat de omzet voor het jaar beëindigd op 31 december 2014 en 2013 samen:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen

45.838

51.751

Succesbetalingen

19.768

20.488

Overige omzet

3.762

4.387

Totaal omzet

69.368

76.625

De totale omzet daalt met €7,3 miljoen, of 9%, tot €69,4 miljoen per jaareinde 31 december 2014, komende van €76.6 miljoen per jaareinde 31 december 2013. Deze daling is voornamelijk het gevolg van lagere erkenning van niet-terugbetaalbare upfront betalingen zoals hieronder verder toegelicht.

Opbrengsten uit niet-terugbetaalbare upfront betalingen betreffen de uitgestelde erkenning van de ontvangen upfront betalingen in het kader van de overeenkomsten met AbbVie. Dit kwam overeen met een bedrag van €111,6 miljoen in 2012 en met €49,6 miljoen in 2013, welke worden afgeschreven over een periode van 27-40 maanden, gebaseerd op de geschatte duur van de betrokkenheid van de Groep.

Succesbetalingen daalden met €0,7 miljoen, ofwel 4%, tot €19,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 in vergelijking met €20,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. Deze daling heeft vooral te maken het bereiken van minder mijlpalen in 2014 ten opzichte van 2013 als gevolg van een meer mature pijplijn aan projecten in alliantieovereenkomsten. Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 werden €8,3 miljoen succesbetalingen erkend in verband met de samenwerkingsovereenkomst met AbbVie met betrekking tot taaislijmziekte en nog eens €11,5 miljoen succesbetalingen gerelateerd aan gepartnerde programma’s met Janssen Pharmaceutica, Servier en GSK. Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 konden we €20,5 miljoen aan succesbetalingen registreren voornamelijk gerelateerd aan gepartnerde programma’s met Janssen Pharmaceutica, Servier en GSK.

De overige omzet daalde met €0,6 miljoen, ofwel 14%, tot €3,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 ten opzichte van €4,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013, voornamelijk als gevolg van lagere opbrensten uit fee-for-service-activiteiten.

Overige opbrengsten

Onderstaande tabel bevat de overige opbrengsten voor het jaar geëindigd op 31 december 2014 en 2013 samen:

 

Jaareinde 31 december,

(In duizenden €)

2014

2013

Opbrengsten uit subsidies

5.646

5.054

Overige opbrengsten

15.008

14.893

Totaal overige opbrengsten

20.653

19.947

De totaal overige opbrengsten zijn samengesteld uit opbrengsten uit subsidies en overige opbrengsten en stegen met €0,7 miljoen, ofwel 4%, van €19,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 naar €20,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

De stijging van de totaal overige opbrengsten wordt vooral toegeschreven aan de toegenomen opbrengsten uit subsidies, die stegen met €0,6 miljoen, ofwel 12%, van €5,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 naar €5,6 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2014. De meerderheid van deze subsidie gerelateerde opbrengsten waren subsidies van een Vlaams agentschap, wat ongeveer neerkomt op 90% van alle gerapporteerde opbrengsten uit subsidies in beide jaren. In veel gevallen bevatten deze clausules die de Groep verplichten om een aantal jaar aanwezig te blijven in de regio en te investeren volgens vooraf afgesproken budgetten.

De overige opbrengsten stegen licht met €0,1 miljoen of 1%, van €14,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 naar €15,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. De overige opbrengsten zijn hoofdzakelijk samengesteld uit:

  • Opbrengsten uit een innovatie-ondersteunende regeling van de Franse regering, die €7.8 miljoen van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 vertegenwoordigen ten opzichte van €8,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013.
  • Opbrengsten uit Belgische R&D steunmaatregelen met betrekking tot gemaakte kosten van onderzoek en ontwikkeling, die €4.3 miljoen vertegenwoordigen van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 ten opzichte van €4,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013.
  • Fiscale kortingen op bedrijfsvoorheffing met betrekking tot R&D personeel in België en Nederland, wat neerkomt op €2.4 miljoen van de andere opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 ten opzichte van €2,2 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013.