Aandeelhouders

Aandeelhouders

Belangrijke aandeelhouders van Galapagos NV

Op basis van verklaringen van belangrijke deelnemingen die Galapagos NV heeft ontvangen overeenkomstig het Belgisch recht en de verklaringen die werden ingediend bij de US Securities and Exchange Commission in de vorm van zogenaamde Schedules 13G overeenkomstig het Amerikaans recht, zijn de aandeelhouders die op 31 december 2015 5% of meer van haar aandelen bezitten de volgende: Van Herk Investments BV (3.423.363 aandelen of 8,76%), FMR LLC (2.732.508 aandelen of 6,99%), Federated Investors, Inc. (2.528.773 aandelen of 6,47%), Wellington Management Group LLP (2.359.857 aandelen of 6,04%) en Johnson & Johnson (2.350.061 aandelen of 6,01%).

Belangrijke aandeelhouders op 31 december 2015

Belangrijke aandeelhouders op 31 december 2015 (pie chart)Belangrijke aandeelhouders op 31 december 2015 (pie chart)

Na 31 december 2015, hebben we een gezamenlijke kennisgeving ontvangen van Gilead Sciences, Inc. en Galapagos NV, waarbij kennis werd gegeven dat Gilead Sciences, Inc., als resultaat van de inschrijving door haar 100% dochteronderneming Gilead Biopharmaceutics Ireland Unlimited Company op een kapitaalverhoging, waardoor deze op 19 januari 2016 6.760.701 nieuwe aandelen van Galapagos NV ontving, indirect een belang van 14,75% had van het totale aantal uitstaande aandelen op 19 januari 2016. Daardoor werd een 10% kennisgevingsdrempel van stemrechten in Galapagos NV overschreden. Op 28 januari 2016 hebben we een transparantiemelding ontvangen van Wellington Management Group LLP, waarbij deze kennis heeft gegeven van een passieve daling van haar deelneming, als gevolg van bovenvermelde kapitaalverhoging, tot onder de laagste 5% kennisgevingsdrempel van stemrechten in Galapagos NV. Op 1 maart 2016 hebben we een transparantiemelding ontvangen van Johnson & Johnson, waarbij deze kennis heeft gegeven dat vennootschappen onder haar controle 2.350.061 aandelen verkocht hebben. Johnson & Johnson bleef evenwel aandeelhouder, maar haar deelneming daalde tot onder de laagste 5% kennisgevingsdrempel van stemrechten in Galapagos NV. Op onze website, www.glpg.com, is een overzicht van onze belangrijke aandeelhouders beschikbaar dat rekening houdt met de tot op heden ontvangen transparantiemeldingen en de verklaringen die tot op heden werden ingediend bij de US Securities and Exchange Commission in de vorm van zogenaamde Schedules 13G.

Op het einde van 2015 had de CEO 538.289 aandelen van Galapagos NV en 636.874 warranten in bezit. De andere leden van het Directiecomité hadden samen 17.852 aandelen en 740.000 warranten in bezit. De andere leden van de Raad van Bestuur hadden samen 16.074 aandelen en 115.730 warranten in bezit. Elke warrant geeft recht om in te schrijven op één aandeel van Galapagos NV.

Overeenkomsten tussen Galapagos NV aandeelhouders

Op datum van dit verslag heeft Galapagos NV geen kennis van het bestaan van overeenkomsten tussen haar aandeelhouders.

Overeenkomsten met belangrijke Galapagos NV aandeelhouders

Op 23 oktober 2007 heeft Galapagos NV twee overeenkomsten afgesloten met Janssen Pharmaceutica NV, een groepsvennootschap van Johnson & Johnson, met name de Rheumatoid Arthritis Research Alliance and Option Agreement en de Reserved Program Option Agreement. Deze overeenkomsten werden in maart 2015 beëindigd. Bovendien hebben we op 1 maart 2016 een transparantiemelding ontvangen van Johnson & Johnson, waarbij deze kennis heeft gegeven dat vennootschappen onder haar controle 2.350.061 aandelen verkocht hebben. Johnson & Johnson bleef evenwel aandeelhouder, maar haar deelneming daalde tot onder de laagste 5% kennisgevingsdrempel van stemrechten in Galapagos NV.

In de loop van 2015 waren er geen lock-up overeenkomsten van kracht tussen Galapagos NV en haar aandeelhouders. Op 19 januari 2016 hebben Gilead Sciences, Inc. en Galapagos NV de closing afgerond van hun wereldwijde samenwerking voor filgotinib (zie “Gebeurtenissen na balansdatum”), waarbij Gilead Biopharmaceutics Ireland Unlimited Company $425 miljoen (€392 miljoen) geïnvesteerd heeft in Galapagos NV door in te schrijven op nieuwe aandelen tegen een prijs van €58 per aandeel, inclusief uitgiftpremie. Als gevolg hiervan werd Gilead eigenaar van 6.760.701 aandelen van Galapagos NV, wat 14,75 procent vertegenwoordigde van het aantal uitstaande aandelen van Galapagos NV. In het kader van deze transactie zijn de partijen bepaalde onoverdraagbaarheidsbedingen overeengekomen.