13. Immateriële vaste activa

13. Immateriële vaste activa

(In duizenden €)

Klantenrelaties

Technologie in uitvoering

Software & databases

Merken, licenties, octrooien & know-how

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2014

2.055

5.561

7.681

17.698

32.993

Toevoegingen

 

 

728

15

743

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

 

(503)

 

(503)

Verkoop van de service divisie

(2.055)

 

 

(16.227)

(18.282)

Omrekeningsverschillen

 

 

183

26

209

Op 31 december 2014

0

5.561

8.088

1.512

15.161

Toevoegingen

 

 

565

565

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

 

(1.512)

(1.512)

Overdrachten

 

 

Omrekeningsverschillen

 

 

177

0

177

Op 31 december 2015

0

5.561

7.318

1.512

14.392

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2014

912

5.561

6.321

12.366

25.161

Kosten voor het jaar

25

 

748

294

1.067

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

 

(500)

 

(500)

Verkoop van de service divisie

(937)

 

 

(11.853)

(12.790)

Overdrachten

 

 

(666)

666

Omrekeningsverschillen

 

 

184

24

208

Op 31 december 2014

5.561

6.087

1.497

13.147

Kosten voor het jaar

 

 

1.026

4

1.030

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

 

(1.512)

 

(1.512)

Overdrachten

 

 

 

Omrekeningsverschillen

 

 

177

 

177

Op 31 december 2015

5.561

5.777

1.501

12.841

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2014

 

 

2.000

15

2.015

Op 31 december 2015

 

 

1.540

11

1.550

De immateriële vaste activa daalden met €0,5 miljoen van €2 miljoen op 31 december 2014 tot €1,5 miljoen op 31 december 2015. De afschrijvingskosten van €1,0 miljoen werden deels gecompenseerd door investeringen van €0,5 miljoen.