19. Aandelenkapitaal

19. Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van Galapagos NV, zoals opgenomen in de statuten, reconciliërend met het ‘aandelenkapitaal’ op de balans, bestaat uit het volgende:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Op 1 januari

157.274

154.542

Kapitaalverhoging

47.485

2.732

Kosten van kapitaalverhogingen

(19.360)

 

Aandelenkapitaal op 31 december

185.399

157.274

 

 

 

Aandelenkapitaal

211.389

163.904

Kosten van kapitaalverhogingen (gecumuleerd)

(25.990)

(6.629)

Aandelenkapitaal op 31 december

185.399

157.274

Kosten van kapitaalverhogingen worden, conform IAS 32 Voorstelling van financiële instrumenten, geboekt in mindering van de opbrengsten van de kapitaalverhogingen.

Historische evolutie van het aandelenkapitaal

De evolutie van het aandelenkapitaal van 1 januari 2014 tot 31 december 2015 is als volgt:

Datum

Kapitaal­verhoging nieuwe aandelen (in duizenden €)

Kapitaal­verhoging warranten (in duizenden €)

Aantal uitgegeven aandelen (in duizenden aandelen)

Totaal aantal aandelen na transactie (in duizenden aandelen)

Totaal aandelenkapitaal (in duizenden €)

1 january 2014

 

 

 

29.794

161.171

10 april 2014

 

1.649

305

 

 

4 juli 2014

 

982

182

 

 

25 september 2014

 

66

12

 

 

9 december 2014

 

35

7

 

 

31 december 2014

 

 

 

30.299

163.904

26 maart 2015

 

3.092

572

 

 

19 mei 2015

40.751

 

7.532

 

 

19 juni 2015

 

2.659

491

 

 

25 september 2015

 

640

118

 

 

4 december 2015

 

344

64

 

 

31 december 2015

 

 

 

39.076

211.389

Op 1 januari 2014, bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €161.171,60 duizend, vertegenwoordigd door 29.794.046 aandelen. Al deze aandelen zijn geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Op 10 april 2014 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €7,81 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €2.381,2 duizend en de uitgifte van 304.791 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €16,80.

Op 4 juli 2014, werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €10,26 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €1.862,3 duizend en de uitgifte van 181.507 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op 4 juli 2014 was €15,13.

Op 25 september 2014 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €10,60 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €130,0 duizend en de uitgifte van 12.260 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €12,19.

Op 9 december 2014 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €8,61 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €56,2 duizend en de uitgifte van 6.525 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op 9 december 2014 was €14,77.

Op 31 december 2014 bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €163.904,1 duizend, vertegenwoordigd door 30.299.129 aandelen. Al deze aandelen zijn geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Op 26 maart 2015 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €10,18 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €5.819 duizend en de uitgifte van 571.548 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €21,26.

Op 19 mei 2015 heeft Galapagos een wereldwijde uitgifte afgerond van 7.532.499 gewone aandelen, een gelijktijdige openbare aanbieding in de Verenigde Staten en een private plaatsing in Europa en landen buiten de Verenigde Staten en Canada. De Vennootschap bood 5.746.000 gewone aandelen aan via een openbare aanbieding in de Verenigde Staten in de vorm van American Depositary Shares, of ADSs, voor een prijs van $42,05 per ADS, exclusief underwriting korting. De ADSs worden vertegenwoordigd door American Depositary Receipts, of ADRs, en elke ADS geeft recht op één gewoon aandeel. De ADSs zijn op de NASDAQ Global Select markt genoteerd onder hetzelfde symbool “GLPG”. Galapagos bood 1.786.499 gewone aandelen aan via een private plaatsing in Europa en landen buiten de Verenigde Staten en Canada voor een prijs van €37,00 per aandeel, exclusief underwriting korting.

Galapagos ontving €278,7 miljoen aan bruto opbrengsten van de wereldwijde uitgifte, verminderd met €19,4 miljoen aan underwriting korting en kosten met betrekking tot het aanbod, waarvan €19,3 miljoen betaald is per 31 december 2015 en €0,1 miljoen nog betaald dient te worden in cash. De totale netto cash opbrengsten van de wereldwijde uitgifte na uitstaande betalingen zullen €259,3 miljoen bedragen.

Op 19 juni 2015, werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €8,94 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €4.395 duizend en de uitgifte van 491.406 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op 19 juni 2015 was €46,73.

Op 25 september 2015 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €10,13 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €1.198 duizend en de uitgifte van 118.260 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op die datum was €44,75.

Op 4 december 2015 werden warranten uitgeoefend aan verschillende uitoefenprijzen (met een gemiddelde uitoefenprijs van €9,30 per warrant), wat resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €590,8 duizend en de uitgifte van 63.500 nieuwe aandelen. De slotkoers van het Galapagos aandeel op 4 december 2015 was €44,78.

Op 31 december 2015 bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €211.388,9 duizend, vertegenwoordigd door 39.076.342 aandelen. Al deze aandelen zijn geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Alle bovenstaande aandelenuitgiften gebeurden door inbreng in geld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen in 2015 en 2014:

Geplaatst kapitaal

 

 

 

 

 

 

 

 

(in duizenden €, uitgezonderd aandelen gegevens)

Aantal aandelen

Aandelenkapitaal

Uitgiftepremies

Aandelenkapitaal en Uitgiftepremies

Op 1 januari 2014

29.794.046

154.542

112.484

267.026

10 april 2014 : Uitoefening Warranten

304.791

1.649

732

2.381

4 juli 2014 : Uitoefening Warranten

181.507

982

880

1.862

25 september 2014 : Uitoefening Warranten

12.260

66

64

130

9 december 2014 : Uitoefening Warranten

6.525

35

21

56

Op 1 januari 2015

30.299.129

157.274

114.182

271.456

26 maart 2015: Uitoefening Warranten

571.548

3.092

2.727

5.819

19 mei 2015: Wereldwijde Uitgifte

 

 

 

 

Gewone aandelen (volledig betaald)

1.786.499

9.665

56.436

66.100

ADSs (volledig betaald)

5.746.000

31.086

181.516

212.602

Underwriting korting en kosten met betrekking tot het aanbod (volledig betaald)

 

(19.293)

 

(19.293)

Kosten met betrekking tot het aanbod nog niet betaald op 31 december 2015

 

(67)

 

(67)

Totaal Wereldwijde Uitgifte

7.532.499

21.391

237.952

259.343

19 juni 2015: Uitoefening Warranten

491.406

2.659

1.737

4.395

25 september 2015: Uitoefening Warranten

118.260

640

558

1.198

4 december 2015: Uitoefening Warranten

63.500

344

247

591

Op 31 december 2015

39.076.342

185.399

357.402

542.803

Overige informatie

 

Gewone aandelen

Totaal

Boekhoudkundige fractiewaarde van de aandelen (€)

5,41

5,41

De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van de Algemene Aandeelhoudersvergadering die deze vernieuwde machtiging heeft verleend, zijnde 23 mei 2011, het aandelenkapitaal van Galapagos NV te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal door inbrengen in natura of in speciën, met beperking of opheffing van de voorkeurrechten van de aandeelhouders. Voornoemde machtiging kan hernieuwd worden. De Raad van Bestuur is op dit ogenblik niet gemachtigd om het aandelenkapitaal te verhogen na bekendmaking door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overname bod op de aandelen van Galapagos NV.

Het aandelenkapitaal, zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders per 23 mei 2011 bedroeg €142.590,8 duizend. Op 31 december 2015, werd €72.180 duizend van het toegestaan kapitaal gebruikt, zodat een bedrag van €70.410,7 beschikbaar bleef onder het toegestaan kapitaal.