Ons klinische programma voor filgotinib voor CD

Ons klinische programma voor filgotinib voor CD

Filgotinib bevindt zich momenteel in Fase 2 van de klinische ontwikkeling voor CD en heeft een gunstige activiteit laten zien in preklinische modellen voor IBD. Op 6 augustus 2015 hebben we de afronding bekendgemaakt van de werving van deelnemers voor FITZROY, onze Fase 2 studie naar behandeling van CD met filgotinib. Deze studie, waarvoor 175 patiënten met CD werden ingesloten, had als doel het evalueren van het intreden van ziekteremissie binnen 10 weken. Ook wordt de klinische respons en andere effectiviteits- en veiligheidsparameters gemeten na maximaal 20 weken behandeling. Er werden patiënten geworven via 49 centra in Oost- en West-Europa. We hebben in december 2015 resultaten van 10 weken behandeling in de CD-studie bekendgemaakt en we verwachten in april 2016 de resultaten van 20 weken behandeling te kunnen presenteren. Mits we goedkeuring verkrijgen van de toezichthoudende instanties, zal er naar verwachting in 2016 een wereldwijd klinisch Fase 3 programma in CD worden opgestart.

Hieronder geven we een overzicht van de opzet van de klinische studie FITZROY.

Studie naam

FITZROY (GLPG0634-CL-211)

Studie ontwerp

Dubbelblind, placebo-gecontroleerd als toevoeging aan stabiele achtergrond therapie (bijv.corticosteroïden, aminosalicylaten of Crohn’s-gerelateerde antibiotica).

Twee studie delen: 10 weken deel 1 + re-randomisatie + 10 weken deel 2.

Deel 1 - twee studie armen:

  • één dagelijks dosisniveau: 200 mg eenmaal daags (q.d.)
  • eenmaal daags placebo

Deel 2 - drie studie armen:

  • twee dagelijkse dosisniveaus: 100 mg en 200 mg
  • één doseringsregime voor ieder dosisniveau: eenmaal daags (q.d.)
  • eenmaal daags placebo

Patiënten populatie

Patiënten met actieve ziekte van Crohn met bewijs van verzwering van het darmslijmvlies

Doel van de studie

Proof-of-concept studie van filgotinib voor de behandeling van actieve ziekte van Crohn.

Aantal gerandomiseerde patiënten

175

Totale duur van de behandeling

20 weken

Primair doel van de studie

Op week 10: effectiviteit in termen van het percentage van patiënten dat een klinische remissie (CDAI score van minder dan 150) bereikt na 10 weken behandeling in vergelijking tot placebo

Secundaire doelen van de studie

  • Effectiviteit in termen van het percentage van patiënten dat klinische respons, klinische remissie, endoscopische respons, endoscopische remissie en genezing van het slijmvlies bereikt in vergelijking tot placebo
  • Veiligheid, verdraagzaamheid en medicijneigenschappen
  • Effecten van filgotinib op de kwaliteit van leven, op geselecteerde biomerkers and histopathologische kenmerken van het darmslijmvlies
  • Het ontwikkelen van een blootstelling-respons model tussen filgotinib en geselecteerde medicijneigenschappen, biomerkers en signalen van effectiviteit

In december 2015 hebben we bekendgemaakt dat we het 10-weken primaire eindpunt in FITZROY hadden behaald:

FITZROY Studie CDAI Scores ITT-NRI, week 10

FITZROY Studie CDAI Scores ITT-NRI, week 10 (bar chart)FITZROY Studie CDAI Scores ITT-NRI, week 10 (bar chart)

Over het algemeen blijkt uit de FITZROY studie na 10 weken behandeling, dat filgotinib een gunstig veiligheidsprofiel laat zien, consistent met de voorgaande DARWIN studies in reuma. De aard en frequentie van SAE’s en AE’s die werden geobserveerd was vergelijkbaar tussen filgotinib en placebo. De meerderheid van de SAE’s was gerelateerd aan de verslechtering door de ziekte van Crohn. In de FITZROY studie heeft filgotinib een gunstig lipideprofiel laten zien met een verhoging in HDL en geen verandering in LDL, wat resulteerde in een verbeterde atherogene index. Een verhoging in hemoglobine werd ook geobserveerd in FITZROY, zonder verschil tussen filgotinib en placebo. In deze studie zijn op 10 weken geen opvallende veranderingen in neutrofielen of leverfunctietesten ten opzichte van de basiswaarden geobserveerd.

We verwachten de definitieve resultaten van de studie met de 20-weken data in april 2016. Gilead is van plan om, afhankelijk van de succesvolle uitkomst van discussies met toezichthouders, Fase 3 studies met filgotinib in de ziekte van Crohn te starten in 2016.

Fase 1 studie / Preklinische studie

In een preklinische studie heeft Galapagos resultaten behaald die een veelbelovende activiteit laten zien in een model met DSS (dextraannatriumsulfaat) geïnduceerde colitis in muizen. In de eerder beschreven klinische Fase 1 studies met filgotinib hebben we een aanhoudend effect van JAK1-remming gedurende een periode van 24 uur aangetoond, met een kleine kans op interacties met andere geneesmiddelen.

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa is een inflammatoire darmziekte die een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm en rectum veroorzaakt. In tegenstelling tot de ziekte van Crohn, veroorzaakt colitis ulcerosa alleen ontstekingsbeschadigingen in de dikke darm en het rectum. De ziekte wordt vaak zichtbaar in jong volwassenen. In patiënten met matige tot ernstige colitis ulcerosa zijn de symptomen onder andere bloedige ontlasting, bloedarmoede, pijn, koorts en gewichtsverlies. In 2012 waren er in de Verenigde Staten bijna 625.000 mensen met colitis ulcerosa, volgens een rapport van GlobalData EpiCast uit december 2013.

Het uiteindelijke doel in de behandeling van colitis ulcerosa is het natuurlijke verloop van de ziekte te veranderen door het vertragen of stoppen van de progressie, waardoor chirurgische ingrepen of hospitalisatie worden vermeden. De huidige standaardbehandeling voor lichte tot matige colitis ulcerosa is 5-aminosalicylaten, of 5-ASA, oraal of rectaal gedoseerd. Deze geneesmiddelen verminderen de ontsteking in het slijmvlies van de darmen. Voor patiënten die niet op 5-ASA reageren zijn er andere behandelingen zoals corticosteroïden, immuno-modulatoren, biologische therapieën, zoals anti-TNF middelen, en cyclosporine. Chirurgische tussenkomst kan nodig zijn voor patiënten die ook niet op deze middelen reageren. De wereldwijde markt voor colitis ulcerosa therapieën was ongeveer $4,2 miljard in 2012 en zal naar schatting oplopen tot $6,7 miljard in 2022, voornamelijk als gevolg van het gebruik van biologische therapieën, volgens een GlobalData PharmaPoint rapport van september 2014.

De afgelopen tien jaar hebben de veranderingen in behandelingsstrategieën voor colitis ulcerosa, gedreven door de ontwikkeling van geneesmiddelen en de toevoeging van gerichte biologische therapieën, sterke verbeteringen voor de patiënten opgeleverd. Hoewel gebruik van anti-TNF middelen de behandeling van patiënten drastisch veranderd heeft, zal slechts een derde of minder van de patiënten hiermee tot langdurige remissie worden gebracht, en veel van die patiënten reageren uiteindelijk niet meer. Bovendien hebben anti-TNF middelen bijwerkingen waaronder verhoogde kans op infecties. Als zodanig is de medische nood voor deze patiënten nog steeds significant.

De belangrijkste bestaande actieve stoffen van UC-therapieën worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Actieve stof

Medicijn klasse

Producent

infliximab

Anti-TNF

Johnson & Johnson

adalimumab

Anti-TNF

AbbVie

golimumab

Anti-TNF

Johnson & Johnson

vedolizumab

Integrine remmer

Takeda

AZA

Purine analog (immunosuppressor)

generiek

cyclosporine

Immuun modulator

generiek

mesalamime

5-ASA

Shire

mesalamime

5-ASA

Actavis

mesalamime

5-ASA

Salix

mesalamime

5-ASA

Ferring

budesonide MMX

glucocorticoide steroide

Salix

Galapagos denkt dat filgotinib kan worden toegepast voor de behandeling van UC. Van Xeljanz is aangetoond dat het werkzaam was in studies met UC-patiënten. Gezien de hogere selectiviteit voor JAK1 van filgotinib en de verbetering van het hemoglobinegehalte die is aangetoond met filgotinib in meerdere Fase 2 studies met patiënten met onder andere de ziekte van Crohn, is het mogelijk dat de verhouding tussen de risico’s en voordelen van filgotinib aantrekkelijker zal zijn dan die van tofacitinib voor patiënten met UC.

In 2015 hebben we een proof-of-concept studie gedaan met GLPG1205, een krachtige en selectieve remmer van GPR84 in patiënten met colitis ulcerosa. Op 26 januari 2016 hebben we de resultaten van deze ORIGIN Fase 2a studie bekendgemaakt. Deze bevestigden de goede medicijneigenschappen, veiligheid en dat het goed verdragen werd. De eindpunten voor werkzaamheid in colitis ulcerosa werden echter niet behaald en daarom hebben we de klinische ontwikkeling van GLPG1205 in colitis ulcerosa stopgezet.