18. Geldmiddelen en kasequivalenten

18. Geldmiddelen en kasequivalenten

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Banksaldi

340.291

187.711

Geld in kas

22

1

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

340.314

187.712

Wij rapporteerden een kaspositie van €340,3 miljoen per 31 december 2015 ten opzichte van €187,7 per 31 december 2014. Onze bedrijfs- en investeringsactiviteiten rapporteerden een gebruik van geldmiddelen ten belope van respectievelijk €114,6 miljoen en €4,3 miljoen in 2015, terwijl de financieringsactiviteiten inkomende kasstromen van €271,4 miljoen genereerden. Dit was vooral als gevolg van de recente wereldwijde uitgifte van aandelen en gelijktijdige listing op NASDAQ (€259,4 miljoen) en de uitoefening van warranten (€12 miljoen).

Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit geld in kas en korte termijn deposito’s of korte termijn uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Onze cash management strategie bewaakt en optimaliseert onze liquiditeitspositie. Onze cash management strategie laat toe korte termijn deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €100 miljoen aan termijndeposito’s met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden. Alle geldmiddelen en kasequivalenten zijn opvraagbaar maximum 1 maand na kennisgeving.