Het potentieel van JAK remmers voor de behandeling van de ziekte van Crohn

Het potentieel van JAK remmers voor de behandeling van de ziekte van Crohn

Net zoals bij reuma, wordt het onstekingsproces dat is geassocieerd met de ziekte van Crohn in stand gehouden door cytokinen die via JAK-STAT signalering ontstekingscellen activeren. Wij menen dan ook dat medicijnen met een hoge selectiviteit voor JAK1 en beperktere selectiviteit voor JAK2 en JAK3 aantrekkelijke kandidaten kunnen zijn voor ontwikkeling in de ziekte van Crohn. Door remming van JAK1 en niet JAK2 zouden ongewenste bijwerkingen zoals bloedarmoede kunnen worden voorkomen. De complicaties die optreden bij bloedarmoede zijn in het bijzonder van belang voor patiënten met inflammatoire darmziektes die in veel gevallen lijden aan fecaal bloedverlies. Wij zijn van mening dat er in de ziekte van Crohn een grote behoefte blijft bestaan aan een zeer selectieve, orale JAK1 remmer die de werkzaamheidsvoordelen van een hoge selectiviteit voor JAK1 combineert met een beter veiligheidsprofiel, als gevolg van beperktere selectiviteit voor JAK2 en JAK3.

Galapagos werkt aan de ontwikkeling van filgotinib voor de behandeling van CD om de beperkingen van bestaande CD-therapieën aan te pakken. Via ons klinische programma FITZROY hopen we de volgende klinische en productvoordelen van filgotinib aan te tonen in de behandeling van CD:

  • Veiligheid: Dat filgotinib goed zal worden verdragen, dat er geen door de behandeling geïnduceerde bloedarmoede zal optreden, dat de verhoging van LDL-cholesterol marginaal zal zijn en dat filgotinib zal leiden tot een algeheel lager infectiepercentage
  • Werkzaamheid: Dat filgotinib een snelle aanvang van de werking zal laten zien en een duurzame werkzaamheid
  • Gebruiksgemak: Dat filgotinib orale toediening mogelijk zal maken, aangezien er momenteel geen goedgekeurde, effectieve oraal toegediende therapieën voor CD beschikbaar zijn
  • Combinatie met andere therapieën: Dat filgotinib kan worden gecombineerd met andere therapieën die vaak worden voorgeschreven aan CD-patiënten, vanwege de lage kans op interacties met deze andere geneesmiddelen