Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(In duizenden €)

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Omrekenings­verschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2014

154.542

112.484

170

47

(100.107)

167.137

Netto verlies

 

 

 

 

33.211

33.211

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(1.327)

(267)

 

(1.594)

Totaalresultaat

 

 

(1.327)

(267)

33.211

31.617

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

2.952

2.952

Uitoefening warranten

2.732

1.698

 

 

 

4.430

Op 31 december 2014

157.274

114.182

(1.157)

(220)

(63.944)

206.135

Netto winst

 

 

 

 

(118.410)

(118.410)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

690

202

 

892

Totaalresultaat

 

 

690

202

(118.410)

(117.517)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

5.036

5.036

Uitgifte van nieuwe aandelen

40.751

237.952

 

 

 

278.703

Kosten verbonden aan uitgifte van aandelen

(19.360)

 

 

 

 

(19.360)

Uitoefening warranten

6.734

5.269

 

 

 

12.002

Op 31 december 2015

185.399

357.402

(467)

(18)

(177.317)

364.999