In een oogopslag

In een oogopslag

Kerngetallen (IFRS) Galapagos Groep

 

 

 

 

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

1

Alle service activiteiten (verkocht aan Charles River op 1 april 2014) voor jaren 2014 en 2013 worden getoond op de lijn “Netto winst uit beëindigde activiteiten”. Alle andere lijnen betreffen bedragen met betrekking tot voortgezette activiteiten, behalve lijn “Netto winst / verlies (–)” die zowel voortgezette als beëindigde activiteiten bevat.

2

Bevat personeelsleden van de verkochte service divisie.

Resultaten1

 

 

 

Totale bedrijfsopbrengsten

60.579

90.021

96.572

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(129.714)

(111.110)

(99.380)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(20.308)

(14.867)

(13.817)

Herstructurerings- en integratiekosten

(669)

(290)

Personeelskosten (inclusief op aandelen gebaseerde vergoedingen)

(47.034)

(38.447)

(35.979)

Investeringsuitgaven

6.665

2.804

8.168

Afschrijvingen van (im)materiële vaste activa

(3.402)

(3.765)

(4.105)

EBIT

(89.444)

(36.624)

(16.915)

EBITDA

(86.042)

(32.859)

(12.810)

Netto verlies uit voortgezette activiteiten

(118.410)

(37.303)

(16.811)

Netto winst uit beëindigde activiteiten

70.514

8.732

Netto winst / verlies (–)

(118.410)

33.211

(8.079)

Balans

 

 

 

Totaal activa

442.514

270.467

287.374

Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen

348.216

198.440

141.481

Totaal schulden

77.515

64.332

120.237

Eigen vermogen

364.999

206.135

167.137

Eigen vermogen ratio (in %)

82%

76%

58%

Galapagos aandeel

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op 31 december

39.076.342

30.299.129

29.794.046

Gewone en verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (in €)

(3,32)

1,10

(0,28)

Aandelenkoers op 31 december (in €)

56,76

15,49

15,30

Personeelsgegevens

 

 

 

Totaal aantal personeelsleden van de Groep op 31 december

435

417

8102

Medewerkers per vestiging

Medewerkers per vestiging (graphic)Medewerkers per vestiging (graphic)

Aantal medewerkers

Aantal medewerkers (bar chart)Aantal medewerkers (bar chart)