Continuïteitsverklaring

Continuïteitsverklaring

Tot op heden heeft Galapagos aanzienlijke operationele verliezen geleden, wat tot uiting komt in de balans met €177,3 miljoen aan gecumuleerde verliezen per 31 december 2015. Ons netto geconsolideerde verlies op 31 december 2015 was €118,4 miljoen. De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening en de waarderingsregels onderzocht. Gebaseerd op conservatieve assumpties die geen rekening houden met potentiële inkomsten naar aanleiding van onze samenwerking met Gilead, gelooft Galapagos dat haar bestaande geldmiddelen en kasequivalenten van €348,2 miljoen op 31 december 2015 Galapagos in staat zullen stellen om haar operationele kosten en investeringen te financieren tenminste gedurende de komende twee tot drie jaar. De Bestuurders zijn ook van mening dat aanvullende financiering – indien nodig – kan worden verkregen. Hiermee rekening houdend, evenals de gunstige vooruitzichten van de ontwikkelingen van de medicijnen en ontwikkelingsactiviteiten van Galapagos, is de Raad van Bestuur van mening dat zij de jaarrekening kan voorleggen op continuïteitsbasis. Hoewel Galapagos’ kaspositie voldoende is om aan haar onmiddellijke en middellange termijn behoeften te voldoen, wijst de Raad erop dat als de R&D-activiteiten goed blijven gaan, Galapagos aanvullende financiering zou kunnen zoeken om de voortdurende ontwikkeling van haar producten te ondersteunen of om andere zakelijke opportuniteiten te kunnen benutten.