27. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

27. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Contractuele verplichtingen

Wij hebben een huurovereenkomst aangegaan voor kantoren en laboratoria die in aanmerking komen als operationele leasing. Wij hebben ook bepaalde aankoopverplichtingen voornamelijk met ‘CRO’ onderaannemers.

Op 31 december 2015 bezaten wij de volgende minimale huur- en aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

 

Betalingen per periode

(In duizenden €)

Totaal

Minder dan 1 jaar

1–3 jaar

3–5 jaar

Meer dan 5 jaar

Operationele lease verplichtingen

31.210

4.002

7.253

5.683

14.273

Aankoopverplichtingen

20.079

17.898

2.180

Totaal contractuele verplichtingen

51.289

21.901

9.433

5.683

14.273