5. Totale bedrijfsopbrengsten

5. Totale bedrijfsopbrengsten

Omzet

Onderstaande tabel bevat de omzet voor het jaar beëindigd op 31 december 2015 en 2014 samen:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen

26.419

45.838

Succesbetalingen en doorrekening van kosten

7.643

19.768

Overige omzet

5.501

3.762

Totaal omzet

39.563

69.368

De totale omzet daalde met €29,8 miljoen, of 43%, tot €39,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015, komende van €69,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deze daling was voornamelijk het gevolg van lagere erkenning van niet-terugbetaalbare upfront betalingen en lagere succesbetalingen, zoals hieronder verder toegelicht.

Opbrengsten uit niet-terugbetaalbare upfront betalingen betreffen de uitgestelde erkenning van de ontvangen upfront betalingen in het kader van de overeenkomsten met AbbVie. Dit kwam overeen met een bedrag van €111,6 miljoen in 2012 en met €49,6 miljoen in 2013, welke werden afgeschreven over een periode van 21-42 maanden, gebaseerd op de geschatte duur van onze betrokkenheid.

Succesbetalingen en doorrekening van kosten daalden met €12,1 miljoen, ofwel 61%, tot €7,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 in vergelijking met €19,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deze daling heeft vooral te maken het bereiken van minder mijlpalen in 2015 ten opzichte van 2014 als gevolg van een grotere pijplijn aan interne projecten. Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 werden €2,2 miljoen en €1,2 miljoen kosten doorgerekend met betrekking tot respectievelijk cystic fibrosis en filgotinib samenwerkingsovereenkomsten met AbbVie, en werden €3,8 miljoen succesbetalingen gerelateerd aan gepartnerde programma’s met Servier erkend. Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 werden €8,3 miljoen succesbetalingen erkend in verband met de samenwerkingsovereenkomst met AbbVie met betrekking tot cystic fibrosis en nog eens €11,5 miljoen succesbetalingen gerelateerd aan gepartnerde programma’s met Janssen Pharmaceutica, Servier en GSK.

De overige omzet nam toe met €1,7 miljoen, ofwel 46%, tot €5,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 ten opzichte van €3,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014, voornamelijk als gevolg van hogere opbrengsten uit fee-for-service-activiteiten.

Overige opbrengsten

Onderstaande tabel vat de overige opbrengsten voor het jaar geëindigd op 31 december 2015 en 2014 samen:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Opbrengsten uit subsidies

3.095

5.646

Overige opbrengsten

17.922

15.008

Totaal overige opbrengsten

21.017

20.653

De totaal overige opbrengsten zijn samengesteld uit opbrengsten uit subsidies en overige opbrengsten en stegen met €0,4 miljoen, ofwel 2%, van €20,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 naar €21,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015.

De opbrengsten uit subsidies daalden met €2,6 miljoen, ofwel 45%, van €5,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 naar €3,1 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2015. De meerderheid van deze subsidie gerelateerde opbrengsten waren subsidies van een Vlaams agentschap, wat ongeveer neerkomt op 94% van alle gerapporteerde opbrengsten uit subsidies in beide jaren. In veel gevallen bevatten deze clausules die ons verplichten om een aantal jaar aanwezig te blijven in de regio en te investeren volgens vooraf afgesproken budgetten.

De afname van opbrengsten uit subsidies werd gecompenseerd door een toename van de overige opbrengsten met €2,9 miljoen of 19%, van €15,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 naar €17,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015. De overige opbrengsten zijn hoofdzakelijk samengesteld uit:

  • Opbrengsten uit een innovatie-ondersteunende regeling van de Franse regering, die €8,7 miljoen van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 vertegenwoordigen ten opzichte van €7,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014
  • Opbrengsten uit Belgische R&D steunmaatregelen met betrekking tot gemaakte kosten van onderzoek en ontwikkeling, die €5,3 miljoen vertegenwoordigen van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 ten opzichte van €4,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014
  • Fiscale kortingen op bedrijfsvoorheffing met betrekking tot R&D personeel in België en Nederland, wat neerkomt op €3,0 miljoen van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 ten opzichte van €2,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.