15. Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

15. Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

De onderstaande tabel illustreert de vorderingen met betrekking tot de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, opgenomen in de balans per 31 december 2015 en 2014:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

49.384

43.944

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

9.161

7.351

Totaal vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

58.545

51.296

De totale vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling stegen met €7,2 miljoen ten opzichte van 31 december 2014. Deze stijging wordt verklaard door nieuwe R&D steunmaatregelen in 2015 voor €14,0 miljoen (€8,7 miljoen gerelateerd aan Franse R&D steunmaatregelen en €5,3 miljoen aan Belgische R&D steunmaatregelen), verminderd met de ontvangen betaling met betrekking tot de Franse R&D steunmaatregelen voor een totaal bedrag van €6,7 miljoen.

De vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling hebben betrekking op toekomstige terugbetalingen als gevolg van R&D steunmaatregelen met betrekking tot onderzoekskosten in Frankrijk en België. Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling worden verdisconteerd over de periode tot de vervaldatum.

De onderstaande tabel geeft gedetailleerde informatie over de looptijd van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling gerapporteerd in de balans per 31 december 2015.

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaareinde 31 december 2015

 

 

Vervaldatum

 

(In duizenden €)

2017

2018

2019

2020

2021–2025

Totaal

Franse langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

8.185

8.214

8.621

 

 

25.020

Franse langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

8.185

8.214

8.621

 

 

25.020

 

 

 

 

 

 

 

Belgische langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

1.392

2.176

3.068

3.933

13.796

24.364

Belgische langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

1.392

2.176

3.068

3.930

13.697

24.262

 

 

 

 

 

 

 

Totale langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

9.577

10.390

11.689

3.933

13.796

49.384

Totale langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

9.577

10.390

11.689

3.930

13.697

49.282