21. Omrekeningsverschillen

21. Omrekeningsverschillen

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Op 1 januari

(1.157)

170

Omrekeningsverschillen, ontstaan uit omrekening buitenlandse activiteiten

690

460

Omrekeningsverschillen, ontstaan uit de verkoop van de service divisie

 

(1.787)

Omrekeningsverschillen op 31 december

(467)

(1.157)

De omrekeningsverschillen stegen van een negatief saldo van €1,2 miljoen per eind december 2014 naar een negatief saldo van €0,5 miljoen per eind december 2015. Dit is voornamelijk te wijten aan de stijging van de wisselkoersen van het Britse pond en de US dollar.