16. Geldmiddelen in pand gegeven

16. Geldmiddelen in pand gegeven

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.046

306

Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven

6.857

10.422

Totaal geldmiddelen in pand gegeven

7.903

10.728

De in pand gegeven geldmiddelen op 31 december 2014 bedroegen €10,7 miljoen, en namen af tot €7,9 miljoen op 31 december 2015. Deze afname was te wijten aan (a) het vrijvallen op 30 juni 2015 van een bankgarantie van €3,0 miljoen die uitgegeven was in 2013 voor de huur van het nieuwe pand in Frankrijk, en dit naar aanleiding van de verhuis naar de nieuwe gebouwen, (b) de betaling van een claim aan Charles River vanuit de rekening in pand gegeven geldmiddelen, (c) een nieuwe bankgarantie van €0,7 miljoen uitgegeven in september 2015 voor de huur van nieuwe gebouwen in Nederland (ter vervanging van de huidige gebouwen), met vervaldag 1 oktober 2025. De in pand gegeven geldmiddelen bestaan per 31 december 2015 uit €0,3 miljoen en €0,7 miljoen bankgaranties voor de huur van vastgoed respectievelijk in België en in Nederland, en uit een geblokkeerde rekening van €6,9 miljoen met een deel van de opbrengst van de verkoop van de service divisie in 2014. De bedragen op deze geblokkeerde rekening zullen worden vrijgegeven na definitief akkoord tussen de partijen over één uitstaande claim. In maart 2015 werd een bedrag voorzien van €0,3 miljoen, gebaseerd op een voorlopige inschatting van het risico.