33. Aankoop en verkoop van dochterondernemingen

33. Aankoop en verkoop van dochterondernemingen

Verkopen van dochterondernemingen: verkoop van de service divisie

Op 1 april 2014 verkochten wij onze service divisie bestaande uit alle service activiteiten van BioFocus en Argenta in het Verenigd Koninkrijk en Nederland aan Charles River Laboratories International, Inc.. In het bijzonder hebben wij volgende bedrijven verkocht die voorheen volledig werden geconsolideerd: BioFocus DPI (Holdings) Ltd. en BioFocus DPI Ltd. (Saffron Walden, VK), Argenta Discovery 2009 Ltd. (Harlow, VK) en haar dochteronderneming Cangenix Ltd. (Canterbury, VK). Daarnaast zijn er ook bepaalde activa van Galapagos BV (Leiden, Nederland) overgenomen door Charles River Laboratories International, Inc.

 

1 april

(In duizenden €)

2014

Ontvangen vergoeding in geldmiddelen en kasequivalenten

137.760

Nog te vereffenen aanpassing op de vergoeding

(650)

Totale vergoeding

137.110

 

1 april

(In duizenden €)

2014

Geldmiddelen en kasequivalenten

6.115

Handels- en overige vorderingen

18.165

Vlottende activa

24.280

 

 

Goodwill

39.246

Vaste activa

13.397

Uitgestelde belastingvorderingen

4.588

Vaste activa

57.231

 

 

Handelsschulden

(2.569)

Overige schulden

(5.263)

Korte termijn schulden

(7.832)

 

 

Voorzieningen

(604)

Uitgestelde belastingschulden

(1.996)

Overige langlopende schulden

(549)

Lange termijn schulden

(3.149)

 

 

Verkochte netto-activa

70.531

 

1 april

(In duizenden €)

2014

Totale vergoeding

137.110

Verkochte netto-activa

(70.531)

Effect van gecumuleerde omrekeningsverschillen overgeboekt uit het eigen vermogen

1.787

Kosten verbonden aan de verkoop

(858)

Meerwaarde op verkoop

67.508

De meerwaarde op de verkoop werd opgenomen in het resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten voor het jaar eindigend op 31 december 2014.

 

1 april

(In duizenden €)

2014

Ontvangen vergoeding in geldmiddelen en kasequivalenten

137.760

Verminderd met: afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten

(6.115)

Totale ontvangen vergoeding

131.645

Kosten verbonden aan de verkoop

(858)

Inkomende geldmiddelen uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen

130.787