17. Handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

17. Handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Handelsvorderingen

1.494

1.340

Vooruitbetalingen

11

9

Overige vorderingen

2.426

1.862

Handels- en overige vorderingen

3.931

3.211

Verworven opbrengsten

2.976

3.242

Over te dragen kosten

2.536

1.384

Overige vlottende activa

5.512

4.625

Totaal handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

9.443

7.836

Wij zijn van mening dat de boekwaarde van de handelsvorderingen en overige vorderingen hun reële waarde benadert. De overige vlottende activa omvatten voornamelijk verworven opbrengsten uit subsidieprojecten en over te dragen kosten.