Resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

Geconsolideerde resultatenrekening en geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Geconsolideerde resultatenrekening

 

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

 

(in duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel)

2015

2014

Toelichting

Omzet

39.563

69.368

5

Overige opbrengsten

21.017

20.653

5

Totale bedrijfsopbrengsten

60.579

90.021

 

 

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(129.714)

(111.110)

6

Algemene en administratieve kosten

(19.127)

(13.875)

6

Verkoop en marketing kosten

(1.182)

(992)

6

Herstructurerings- en integratiekosten

(669)

6

Bedrijfsverlies

(89.444)

(36.624)

 

 

 

 

 

Reële waarde aanpassing van akkoord over intekening op aandelen

(30.632)

8

Overige financiële opbrengsten

1.987

2.291

9

Overige financiële kosten

(1.539)

(867)

9

 

 

 

 

Verlies voor belastingen

(119.627)

(35.201)

 

 

 

 

 

Belastingen

1.218

(2.103)

10

 

 

 

 

Netto verlies uit voortgezette activiteiten

(118.410)

(37.303)

 

 

 

 

 

Netto winst uit beëindigde activiteiten

70.514

11

 

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

(118.410)

33.211

12

Netto winst / verlies (–) toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de Groep

(118.410)

33.211

 

Gewone en verwaterde winst / verlies (–) per aandeel

(3,32)

1,10

12

Gewone en verwaterde winst / verlies (–) per aandeel uit voortgezette activiteiten

(3,32)

(1,24)

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen (in duizenden aandelen)

35.700

30.108

12

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

31 december

 

(In duizenden €)

2015

2014

Toelichting

Netto winst / verlies (–)

(118.410)

33.211

 

Posten die nadien niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt:

 

 

 

Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting

202

(267)

29

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

690

460

21

Koersverschillen uit de verkoop van de service divisie

 

(1.787)

21

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

892

(1.594)

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de Groep

(117.517)

31.617