6. Bedrijfskosten

6. Bedrijfskosten

Het bedrijfsresultaat wordt verkregen na de erkenning van de volgende kosten (−) of opbrengsten:

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderstaande tabel vat kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het jaar beëindigd op 31 december 2015 en 2014 samen:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Personeelskosten

(35.875)

(31.038)

Onderaanneming

(65.883)

(54.293)

Verbruiksgoederen, labokosten en huisvesting

(18.696)

(16.830)

Andere operationele kosten

(9.260)

(8.949)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(129.714)

(111.110)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling stegen met €18,6 miljoen, of 17%, tot €129,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 ten opzichte van €111,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deze stijging was voornamelijk te wijten aan:

  • Toegenomen personeelskosten voor onderzoek en ontwikkeling van €4,8 miljoen, of 16%, van €31,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 naar €35,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015. Dit wordt vooral verklaard door een stijging in het aantal medewerkers, hogere warrantkosten en een grotere voorziening voor korte en lange termijn management bonus, voornamelijk als gevolg van de koersevolutie van het Galapagos aandeel in vergelijking met de Next Biotech Index op Euronext
  • Toegenomen kosten voor onderaanneming met €11,6 miljoen, of 21%, van €54,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 tot €65,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015. Deze kostenstijging werd vooral gedreven door de toegenomen kost voor onderaanneming van €8,4 miljoen met betrekking de cystic fibrosis samenwerking met AbbVie , en in mindere mate door de toegenomen kost voor onderaanneming van €4,2 miljoen voor onze andere gepartnerde en interne programma’s
  • Intensiever gebruik van de laboverbruiksgoederen was de belangrijkste reden voor de toename van de verbruiksgoederen, labokosten en huisvestingskosten. Deze stegen met €1,9 miljoen, of 11%, van €16,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 tot €18,7 miljoen voor het boekjaar eindigend 31 december 2015
  • Overige bedrijfskosten zijn licht gestegen met €0,3 miljoen, ofwel 3%, van €8,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 tot €9,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 en 2014, opgesplitst volgens aard van financiering:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Kosten van onderzoek en ontwikkeling in gepartnerde programma’s

(80,832)

(76,297)

Zelf gefinancierde kosten van onderzoek en ontwikkeling

(48,882)

(34,813)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(129,714)

(111,110)

We volgen al onze kosten van onderzoek en ontwikkeling op aan de hand van gedetailleerde budgetten en alloceren ze aan individuele projecten.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling in gepartnerde programma’s stegen met €4,5 miljoen, of 6%, van €76,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 naar €80,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015, voornamelijk door ons CF-programma met AbbVie. Ook onze zelf gefinancierde kosten van onderzoek en ontwikkeling stegen, nl met €14,1 miljoen of 40%, van €34,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 naar €48,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015, voornamelijk omdat de programma’s GLPG1205 en GLPG1690 zelf gefinancierde programma’s werden.

Algemene en administratieve kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de algemene en administratieve kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 en 2014:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Personeelskosten en bestuurdersvergoedingen

(12.739)

(8.087)

Andere operationele kosten

(6.388)

(5.788)

Totaal algemene en administratieve kosten

(19.127)

(13.875)

De algemene en administratieve kosten bedroegen €13,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en stegen met €5,2 miljoen, of 38% tot €19,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan hogere personeelskosten en bestuurdersvergoedingen; die stegen met €4,6 miljoen, ofwel 58%, van €8,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 tot €12,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015. Verschillende elementen spelen hier een rol, zoals de gestegen kosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen (warrantplannen) en de hogere voorziening voor korte en lange termijn management bonus, te wijten aan de evolutie van de koers van het Galapagos aandeel ten opzichte van de Next Biotech Index op Euronext. Bovendien stegen de andere bedrijfskosten met €0,6 miljoen, ofwel 10%, van €5,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 tot €6,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015, voornamelijk als gevolg van hogere erelonen.

Verkoop en marketing kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de verkoop en marketingkosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 en 2014:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Personeelskosten

(785)

(579)

Andere operationele kosten

(397)

(412)

Totaal verkoop en marketing kosten

(1.182)

(992)

Verkoop en marketingkosten stegen met €0,2 miljoen, ofwel 19%, van €1,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 tot €1,2 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015.

Herstructurerings- en integratiekosten

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Herstructurerings-en integratiekosten

(669)

Totaal herstructurerings-en integratiekosten

(669)

De herstructurerings- en integratiekosten bedroegen €0,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en waren geheel gerelateerd aan een daling in het personeelsbestand binnen bepaalde R&D activiteiten.