22. Uitgestelde belastingen

22. Uitgestelde belastingen

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Opgenomen uitgestelde belastingvorderingen- en verplichtingen

 

 

Vorderingen

1.726

293

Verplichtingen

 

 

 

 

 

Voortgezette activiteiten

 

 

Vorderingen

1.726

293

Verplichtingen

 

 

 

 

 

Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

145.513

104.484

Voortgezette activiteiten

145.513

104.484

Beëindigde activiteiten

 

 

 

 

 

Uitgestelde belastingen in de resultatenrekening

1.433

496

Voortgezette activiteiten

1.433

293

Belastingvoordeel uit voorheen niet-opgenomen belastingvorderingen aangewend om de uitgestelde belastingen te reduceren (+)

1.433

293

Uitgestelde belastingen m.b.t. de terugname van voorheen opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

 

 

 

 

 

Beëindigde activiteiten

 

203

Uitgestelde belastingen m.b.t. de herkomst en terugboeking van tijdelijke verschilllen

 

203

Belastingvoordeel uit voorheen niet-opgenomen belastingvorderingen aangewend om de uitgestelde belastingen te reduceren (+)

 

 

De notionele intrestaftrek ten belope van €2,6 miljoen (2014: €2,6 miljoen) en de investeringsaftrek ten belope van €1 miljoen (2014: €1 miljoen) kunnen aanleiding geven tot uitgestelde belastingvorderingen. De gecumuleerde notionele intrestaftrek die werd opgebouwd in het verleden is maximum 7 jaar overdraagbaar. De notionele intrestaftrek van 2012 en volgende jaren kan niet meer overgedragen worden ten gevolge van een wijziging in de Belgische belastingwetgeving. De investeringsaftrek is niet beperkt in de tijd.

Geconsolideerde niet-opgenomen fiscaal overdraagbare verliezen bedragen op 31 december 2015 €434 miljoen (2014: €315 miljoen); €19,3 miljoen heeft betrekking op niet erkende fiscale verliezen die komen te vervallen tussen 2018 en 2030.

De statutaire fiscaal overdraagbare verliezen kunnen worden gecompenseerd met toekomstige winsten en bedragen €265 miljoen per 31 december 2015. Deze statutaire fiscale verliezen kunnen voor onbepaalde tijd worden verrekend met toekomstige statutaire winsten, met uitzondering van een bedrag van €17 miljoen in Zwitserland, Kroatië, de Verenigde Staten en Nederland, met vervaldata tussen 2018 en 2030. Op 31 december 2015 bedroegen de overgedragen beschikbare fiscale verliezen in Galapagos NV (België) €184 miljoen.

Voor twee dochterondernemingen die onder een cost plus basis werken is een uitgestelde belastingvordering opgezet voor een bedrag van €1,7 miljoen in 2015 (2014: €0,3 miljoen).

Wij hebben een geschiedenis van verliezen. Los van de impact van mogelijke upfront betalingen of succesbetalingen voortkomend uit samenwerkingen, voorzien wij fiscale verliezen te blijven maken in de nabije toekomst aangezien wij blijven investeren in klinische en preklinische ontwikkelingsprogramma’s en onderzoeksplatformen. Bijgevolg is er geen uitgestelde belastingvordering opgezet per 31 december 2015, met uitzondering van twee dochterondernemingen die op een cost plus basis werken waarvoor een uitgestelde belastingvordering werd opgezet (van €1,7 miljoen, zoals hierboven uitgelegd).