Raad van Bestuur van Galapagos NV

Raad van Bestuur van Galapagos NV

Samenstelling van de Raad van Bestuur van Galapagos NV

Onno van de Stolpe – Zie “Samenstelling van het Directiecomité van Galapagos NV” voor een biografie.

Rajesh Parekh, MA, DPhil is sinds 2004 voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos NV. Raj is vennoot van Advent Life Sciences LLP, waartoe hij is toegetreden in 2005. Gedurende zijn academische loopbaan aan Oxford University heeft hij Oxford GlycoSciences PLC mee opgericht, waar hij als Chief Scientific Officer en Chief Executive Officer in dienst was van 1988 tot de verkoop van de vennootschap aan Celltech Group PLC (nu UCB SA) in 2003. Hij heeft opgetreden als oprichter of bestuurder van verschillende vennootschappen die actief zijn in de biowetenschappelijke sector in de Verenigde Staten en Europa, met inbegrip Celldex Therapeutics, Inc.; Avila Therapeutics, Inc.; EUSA Pharma (Europe) Limited; Thiakis Limited; Biocartis NV en Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding NV (nu uniQure). Raj is momenteel lid van de raad van bestuur van Advent Venture Partners; Advent Life Sciences LLP; Aleta Inc.; Arrakis, Inc.; Aura Inc.; Artax Inc.; Capella BioSciences Ltd.; Cellnovo Limited; Itara Ltd.; Levicept Limited; PE Limited; en Project Paradise Limited. Hij is ook lid van de raad van toezicht van het Novartis Venture Fund. Hij heeft een MA diploma in Biochemie en een DPhil diploma in Moleculaire Geneeskunde ontvangen van de Universiteit van Oxford, waar hij ook actief is geweest als Senior Research Fellow en Professor.

Harrold van Barlingen, Ph.D. is sinds 2005 lid van de Raad van Bestuur van Galapagos NV. Harrold is gedelegeerd bestuurder en oprichter van Thuja Capital BV, Thuja Capital Holding BV en Thuja Capital Management BV. Voordat hij Thuja Capital oprichtte, stond hij aan het hoofd van de biowetenschappelijke afdeling van AlpInvest Partners BV van 2001 tot 2006, waar hij een portfolio van meer dan 30 vennootschappen beheerde. Voordien was hij als strategisch en managementconsultant actief bij Boston Consulting Group (“BCG”) van 1999 tot 2002. Voor zijn tijd bij BCG, leidde hij de continentale activiteiten van The Lewin Group (een dochtervennootschap van Quintiles), een internationaal actieve vennootschap gespecialiseerd in het gebied van gezondheidseconomie. Hij ontving een MSc diploma in Medische Biologie en een Ph.D. diploma in Geneeskunde, beide van de Universiteit Utrecht. Hij was gast-wetenschapper aan de University of Chicago van 1991 tot 1992 en is de auteur van diverse peer-reviewed wetenschappelijke en farmaco-economische papers. Hij is momenteel lid van de raad van toezicht van Encare Biotech BV, TheraSolve NV (voorzitter) en Hemics BV (voorzitter). Daarnaast was hij gedurende de afgelopen vijf jaar eveneens lid van de raad van bestuur van Okapi Sciences NV, arGEN-X NV en Curacyte GmbH.

Werner Cautreels, Ph.D. is sinds 2009 lid van de Raad van Bestuur van Galapagos NV. Werner is Voorzitter, CEO en lid van de raad van bestuur van Selecta Biosciences, Inc. In 1998 trad hij in dienst bij Solvay Pharmaceuticals SA, waar hij de functies van Global Head of R&D en vanaf 2005 van Global Chief Executive Officer vervulde, en dit tot de vennootschap werd overgenomen door Abbott Laboratories Inc. in februari 2010. Vóór hij zijn functies bij Solvay opnam, was hij werkzaam bij Sanofi S.A., Sterling Winthrop, Inc. en Nycomed Amersham PLC in verscheidene R&D management posities in Europa en in de Verenigde Staten van 1979 tot 1998. Werner was bestuurder van Innogenetics NV en ArQule, Inc. van 1999 tot 2006. Hij was Voorzitter van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Rusland en Wit-Rusland tot juni 2010. Hij studeerde af aan de Universiteit van Antwerpen met een Doctoraat in Chemie, met specialisatie in massaspectometrie. Hij volgde zijn management en financiële opleiding aan de Harvard Business School. Werner is momenteel eveneens lid van de raad van bestuur van Seres Health, Inc.

Howard Rowe, JD is sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur van Galapagos NV. Howard is Managing Director van Hayfin Capital Management LLP. Vóór hij bij Hayfin Capital Management actief werd, was hij Managing Director bij The Goldman Sachs Group, Inc. waar hij verschillende rollen binnen de gezondheidszorgsector vervulde gedurende zijn 12 jaar bij de onderneming. Zijn meest recente rollen bij Goldman Sachs waren als deel van de European Special Situations en Principal Strategies teams, waarbinnen hij de private investeringsactiviteiten in gezondheidszorg opstartte en leidde. Gedurende die tijd was hij lid van de raden van bestuur van EUSA Pharma (Europe) Limited, Healthcare Brands International Limited, SmallBone Innovations, Inc. en Ikonisys, Inc. Vóór zijn investeringsactiviteiten, was Howard een senior lid van het European Healthcare Investment Banking team. In deze functie adviseerde hij een groot aantal vennootschappen op het gebied van fusies en overnames en bedrijfsfinanciering. Voordat hij bij Goldman Sachs werkte, was hij advocaat vennootschapsrecht bij het advocatenkantoor Sullivan & Cromwell LLP. Howard behaalde zijn Bachelor of Science diploma in Psychobiologie aan de University of Southern California en zijn rechtendiploma aan Harvard Law School. Hij is momenteel eveneens lid van de raad van bestuur van MedAvante, Inc.

Katrine Bosley is sinds 2013 lid van de Raad van Bestuur van Galapagos NV. Katrine is sinds juni 2014 Voorzitter, CEO en lid van de raad van bestuur van Editas Medicine, Inc. Voordat zij bij Editas actief werd, was zij Entrepreneur-in-Residence bij The Broad Institute van 2013 tot 2014. Van 2009 tot 2012 was zij Voorzitter, CEO en lid van de raad van bestuur van Avila Therapeutics, Inc., dat in 2012 werd overgenomen door Celgene Corporation. Katrine was President, Celgene Avilomics Research bij Celgene in 2012. Vóór haar tijd bij Avila Therapeutics was Katrine Vice President, Strategic Operations bij Adnexus, een Bristol-Myers Squibb R&D vennootschap, en daarvoor was zij Vice President, Business Development bij Adnexus Therapeutics, Inc. Katrine vervoegde Adnexus Therapeutics van Biogen Idec, Inc. waar zij verschillende rollen vervulde in business development, commerciële activiteiten en portfolio strategie in de Verenigde Staten en Europa. Voordien was zij lid van het gezondheidszorgteam bij de risicokapitaal investeringsmaatschappij Highland Capital Partners, Inc. Katrine studeerde af van Cornell University met een B.A. diploma in Biologie. Katrine is momenteel Voorzitter van de raad van bestuur van Genocea Biosciences, Inc. en lid van de raad van bestuur van Scholar Rock, LLC. Zij is eveneens lid van de raad van bestuur van de Biotechnology Innovation Organization en is lid van een toekenningscomité van de Wellcome Trust.

Christine Mummery, Ph.D. is sinds 30 september 2015 lid van de Raad van Bestuur van Galapagos NV. Christine is hoogleraar Ontwikkelingsbiologie en Hoofd van de afdeling Anatomie en Embryologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Nederland sinds 2008 en hoogleraar vasculaire technologie aan de Technische Universiteit van Twente in Nederland sinds september 2015. In 2007 was zij een Radcliffe fellow aan het Harvard Stem Cell Institute en Massachusetts General Hospital wanneer daar geïnduceerde pluripotente stamcellen werden ontwikkeld en zij was de eerste om deze van patiënten te kunnen voortbrengen in Nederland. In 2002 werd zij hoogleraar aan het Utrechts Universitair Medisch Centrum. Zij was van 1981 tot 1984 postdoctoraal onderzoeker bij het Hubrecht Instituut in Utrecht, waar zij later ook staflid en groepsleider werd tot 2008. Christine behaalde haar B.S. in Fysica, Electronica en Wiskunde aan de University of Nottingham en haar doctoraat in Biofysica aan London University in het Verenigd Koninkrijk. . Haar primaire focus ligt op dit moment bij de ontwikkeling en gebruik van stamcellen in cardiovasculaire ontwikkelingen en ziektebeelden. Christine was lid van de ethische raden van het ministerie van VWS, is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), hoofdredacteur/redactielid van Cell Press journal Stem Cell Reports, voormalig bestuurslid van de International Society for Stem Cell Research en voormalig voorzitter van de International Society of Differentation. Zij was mede-oprichter van Pluriomics BV. Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW) en voorzitter van de raad van bestuur van het hDMT (Institute for human Organ and Disease Model technologies), een non-profit R&D instituut dat Galapagos mede heeft opgericht. Zij is lid van het toekenningscomité voor de European Research Council, de Wellcome Trust (ad hoc) en de Heineken Jury Prize (KNAW).

Over de Raad van Bestuur van Galapagos NV

De Raad van Bestuur van Galapagos NV bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal negen leden, waaronder de Voorzitter en de CEO. De Voorzitter is een niet-uitvoerende Bestuurder en bekleedt niet de functie van CEO. De Raad van Bestuur telt minimaal drie onafhankelijke Bestuurders.

De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, voor een hernieuwbaar mandaat van maximum vier jaar. In geval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, hebben de overblijvende Bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de Algemene Vergadering een nieuwe Bestuurder benoemt. Het Benoemings- en Remuneratiecomité draagt kandidaat-bestuurders voor ter goedkeuring van de Raad van Bestuur en verstrekt advies over benoemingsvoorstellen die door de aandeelhouders geformuleerd werden, telkens rekening houdend met de noden van Galapagos en de door de Raad van Bestuur vastgelegde selectiecriteria.

Met uitzondering van Dhr. Onno van de Stolpe, zijn alle leden van de Raad van Bestuur niet-uitvoerende Bestuurders.

In 2015 waren de volgende personen lid van de Raad van Bestuur: Dr. Raj Parekh (Voorzitter), Ir. Onno van de Stolpe (CEO), Dr. Harrold van Barlingen, Dr. Werner Cautreels, Dhr. Howard Rowe, Mw. Katrine Bosley en Dr. Christine Mummery (vanaf 30 september 2015); de vier laatstgenoemden werden aangesteld als onafhankelijke Bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

De taak van de Raad van Bestuur is om het succes van Galapagos op lange termijn na te streven door het waarnemen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zoals voorzien in de Belgische vennootschapswetgeving, en door ondernemend leiderschap te combineren met de gepaste risicoinschatting en -beheersing. De expertise en ervaring van de leden van de Raad van Bestuur blijkt uit hun diverse activiteiten en mandaten.

In 2015 hield de Raad van Bestuur 4 gewone vergaderingen, 11 vergaderingen via telefoonconferentie om specifieke zaken te bespreken en 4 vergaderingen in de aanwezigheid van een notaris (met betrekking tot de uitgifte van het Warrantplan 2015, Warrantplan 2015 (B), Warrantplan 2015 RMV en de uitgifte van aandelen met opheffing van het voorkeursrecht van de bestaande aandeelhouders).

De aanwezigheidsscore (in persoon of vertegenwoordigd door een collega Bestuurder) van de leden van de Raad van Bestuur die in functie waren op 31 december 2015 was als volgt: Dr. Parekh: 100%; Dhr. Van de Stolpe: 95%; Dr. Cautreels: 100%; Dr. Van Barlingen: 95%; Dhr. Rowe: 95%; Mw. Bosley 100% en Dr. Mummery: 100%. Het globale aanwezigheidspercentage bedroeg 98%. Bovendien hebben bepaalde leden van de Raad van Bestuur ook deelgenomen aan een aantal vergaderingen met wetenschappelijk personeel van de Groep.

De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan. Wij hanteren geen formele procedures om de Raad van Bestuur, zijn comités en zijn individuele Bestuurders te evalueren; de Raad van Bestuur is van mening dat dergelijke evaluatie kan gebeuren op een permanente en informele basis in het kader van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en zijn comités.

Galapagos voldeed in 2015 aan de vereisten van de Wet van 28 juli 2011 met betrekking tot gender diversificatie in de Raad van Bestuur, en de Raad van Bestuur zal de naleving hiervan in de toekomst blijven opvolgen.