9. Overige financiële opbrengsten / kosten

9. Overige financiële opbrengsten / kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de overige financiële opbrengsten en kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 en 2014:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Overige financiële opbrengsten:

 

 

Intresten op deposito’s

1.246

1.155

Disconto effect langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

99

920

Wisselkoerswinsten

636

198

Overige financiële opbrengsten

7

17

Totaal overige financiële opbrengsten

1.987

2.291

 

 

 

Overige financiële kosten:

 

 

Intrestkosten

(46)

(110)

Wisselkoersverliezen

(1.310)

(652)

Overige financiële kosten

(182)

(105)

Totaal overige financiële kosten

(1.539)

(867)

 

 

 

Totaal overige netto financiële opbrengsten

448

1.424

Overige financiële opbrengsten daalden licht met €0,3 miljoen of 13%, van €2,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 tot €2,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015. De €0,8 miljoen afname in het effect van het verdisconteren van de lange termijn vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling werd gedeeltelijk gecompenseerd door een €0,4 miljoen toename in wisselkoerswinsten.

Overige financiële kosten stegen met €0,6 miljoen, of 77% van €0,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 tot €1,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015. Netto wisselkoersverliezen bedroegen €0,7 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2015, in vergelijking met €0,5 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2014. De intrestkosten zijn gerelateerd aan betaalde intresten op financiële lease.