36. Gebeurtenissen na balansdatum

36. Gebeurtenissen na balansdatum

Op 16 december 2015 zijn we een wereldwijde samenwerking aangegaan met Gilead Sciences, Inc. voor de ontwikkeling en commercialisatie van de selectieve JAK1-remmer filgotinib voor ontstekingsziektes. Op 19 januari 2016 hebben we de closing afgerond van de wereldwijde samenwerking met Gilead Sciences, Inc., waarbij Gilead Biopharmaceutics Ireland Unlimited Company $425 miljoen (€392 miljoen) geïnvesteerd heeft in Galapagos NV door in te schrijven op nieuwe aandelen tegen een prijs van €58 per aandeel, inclusief uitgiftepremie. Als gevolg hiervan werd Gilead eigenaar van 6.760.701 aandelen van Galapagos NV, wat 14,75% vertegenwoordigde van het aantal toen uitstaande aandelen van Galapagos NV. We hebben tevens een licentievergoeding van $300 miljoen ontvangen en bovendien kunnen we ontwikkeling en regulatory succes-betalingen tot $755 miljoen en verkoop gerelateerde succes-betalingen tot $600 miljoen ontvangen, plus royalty’s op omzet, die trapsgewijs oplopen vanaf 20%, en een winstdeling in de co-promotie landen.

De reële waarde van het financieel actief initieel erkend bij ondertekening van het akkoord met Gilead, is vervolgens toegenomen door de daling van de koers van het Galapagos aandeel in de periode tussen 1 en 19 januari 2016. Deze toename in reële waarde zal leiden tot een financieel positief resultaat in het eerste kwartaal van 2016 van €57,5 miljoen, zonder effect op de kaspositie (zie toelichting 8 en 34).

Op 26 januari 2016 hebben we de resultaten van de ORIGIN Fase 2a studie met GLPG1205 gerapporteerd, die goede medicijneigenschappen en veiligheid bevestigden. De eindpunten voor de werkzaamheid in patiënten met colitis ulcerosa (UC) zijn echter niet behaald; daarom hebben we besloten de klinische ontwikkeling van GLPG1205 in UC niet verder te zetten.

Op 21 december 2015 werden door onze Raad van Bestuur voorwaardelijk en binnen het kader van het toegestaan kapitaal maximaal 700.000 warranten uitgegeven (onder voorbehoud van aanvaarding door de begunstigden) voor onze Bestuurders en een zelfstandige consulent van Galapagos NV en voor onze werknemers onder nieuwe warrantplannen (“Warrantplan 2015 (B)” en “Warrantplan 2015 RMV”). Het aanbod van warranten aan de Bestuurders en de leden van het Directiecomité van Galapagos NV onder Warrantplan 2015 (B) werd goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 december 2015. De warranten uit te geven onder Warrantplan 2015 en Warrantplan 2015 RMV hebben een looptijd van 8 jaar en een uitoefenprijs van €49,00. De aanvaarding van in het totaal 496.500 warranten onder deze twee plannen werd vastgesteld op 2 maart 2016.

De geconsolideerde jaarrekening van Galapagos werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur en vrijgegeven voor verspreiding op 21 maart 2016. Zij werd ondertekend door:

(getekend)
Onno van de Stolpe
Gedelegeerd Bestuurder en CEO
21 maart 2016