12. Resultaat per aandeel

12. Resultaat per aandeel

Gewoon resultaat per aandeel en verwaterd resultaat per aandeel zijn berekend door het netto resultaat, toewijsbaar aan de aandeelhouders, te delen door het gewogen gemiddelde van de uitstaande aandelen in de loop van het boekjaar.

Winst / verlies per aandeel

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

 

2015

2014

Resultaat ten behoeve van gewone winst / verlies (–) per aandeel (duizenden €)

(118.410)

33.211

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de gewone winst / verlies per aandeel

35.700

30.108

 

 

 

Gewone winst / verlies (–) per aandeel (€)

(3,32)

1,10

 

 

 

Resultaat ten behoeve van verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (duizenden €)

(118.410)

33.211

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de verwaterde winst / verlies per aandeel

35.700

30.108

Potentiële gewone aandelen die tot verwatering kunnen leiden

 

 

 

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (€)

(3,32)

1,10

Omdat wij een netto verlies uit voortgezette activiteiten rapporteren, is het effect van de uitstaande warranten (toelichting 30) niet-verwaterend in plaats van verwaterend. Er is dus geen verschil tussen het gewoon en het verwaterd resultaat per aandeel.