14. Materiële vaste activa

14. Materiële vaste activa

(In duizenden €)

Terreinen en gebouwen-verbeteringen

Installaties & uitrustingen

Meubilair en rollend materieel

Overige vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2014

13.898

52.251

4.455

3.565

74.169

Toevoegingen

117

1.155

104

685

2.061

Verkopen en buitengebruikstellingen

(1.733)

(4.549)

(73)

 

(6.355)

Verkoop van de service divisie

(4.022)

(23.677)

(1.919)

(370)

(29.988)

Overdrachten

 

3.543

16

(3.559)

 

Omrekeningsverschillen

26

97

11

 

134

Op 31 december 2014

8.286

28.820

2.594

321

40.021

Toevoegingen

2.158

2.250

285

1.407

6.100

Verkopen en buitengebruikstellingen

(6.395)

(5.041)

(188)

(11)

(11.635)

Overdrachten

540

3

(543)

Omrekeningsverschillen

19

1

(1)

20

Op 31 december 2015

4.049

26.588

2.695

1.174

34.506

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2014

12.715

36.720

3.086

2.123

54.644

Afschrijvingen

639

2.531

243

168

3.581

Verkopen en buitengebruikstellingen

(1.700)

(4.011)

(42)

 

(5.753)

Verkoop van de service divisie

(3.694)

(17.404)

(1.247)

(299)

(22.644)

Overdrachten

 

1.884

 

(1.884)

 

Omrekeningsverschillen

24

70

6

2

102

Op 31 december 2014

7.984

19.790

2.046

110

29.930

Afschrijvingen

164

1.873

272

63

2.372

Verkopen en buitengebruikstellingen

(6.395)

(4.996)

(188)

(7)

(11.587)

Overdrachten

 

44

 

(44)

Omrekeningsverschillen

8

 

 

8

Op 31 december 2015

1.753

16.718

2.130

122

20.724

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2014

302

9.031

547

210

10.091

Op 31 december 2015

2.296

9.870

565

1.051

13.782

De materiële vaste activa stegen van €10,1 miljoen op 31 december 2014 tot €13,8 miljoen op 31 december 2015. Deze toename is voornamelijk het gevolg van nieuwe investeringen voor €6,1 miljoen, deels gecompenseerd door afschrijvingen van €2,4 miljoen. De verkopen en buitengebruikstellingen in 2015 zijn gerelateerd aan de verhuis naar nieuwe gebouwen in Frankrijk en Nederland.

Er zijn geen materiële vaste activa in pand gegeven. Ook zijn er geen beperkingen op het gebruik van de materiële vaste activa.