Aandelen, warranten en andere rechten

Aandelen, warranten en andere rechten om aandelen te verwerven, toegekend aan, uitgeoefend door of vervallen voor leden van Galapagos NV's Directiecomité in boekjaar 2015

In 2015 werden er enkel warranten toegekend aan de leden van het Directiecomité; er werden geen aandelen of andere rechten om aandelen te verwerven toegekend. Er zijn geen warranten van leden van het Directiecomité vervallen in 2015 en er werden in 2015 243.126 warranten uitgeoefend door leden van het Directiecomité (228.126 warranten door Onno van de Stolpe, 7.500 warranten door Piet Wigerinck en 7.500 warranten door Andre Hoekema). De Raad van Bestuur beschouwt de toegekende warranten niet als een variabele remuneratie, aangezien ze niet zijn onderworpen aan prestatiecriteria. De volgende aantallen warranten zijn aangeboden aan en aanvaard door leden van het Directiecomité in 2015: (i) onder het Warrantplan 2015, op 30 april 2015 uitgegeven door de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal, aan Dhr. Van de Stolpe: 100.000 warranten, aan Dr. Wigerinck en Dr. Hoekema: elk 30.000 warranten en aan Dhr. Filius: 15.000 warranten; en, (ii) onder het Warrantplan 2015 (B), op 21 december 2015 uitgegeven door de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal, aan Dhr. Van de Stolpe: 100.000 warranten, aan Mr. Filius en Dr. Wigerinck: elk 50.000 warranten en aan Dr. Hoekema: 40.000 warranten.

De warranten uitgegeven onder Warrantplan 2015 hebben een uitoefenprijs van €28,75 per warrant, een looptijd van 8 jaar, en worden slechts definitief en volledig verworven op het einde van het derde kalenderjaar na het jaar van de toekenning, met uitzondering van Dhr. Van de Stolpe, wiens warranten definitief worden verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. De warranten kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar na het jaar van de toekenning; ze zijn niet overdraagbaar en elke warrant geeft het recht om in te schrijven op één aandeel van Galapagos NV.

De warranten uitgegeven onder Warrantplan 2015 (B) hebben een uitoefenprijs van €49,00 per warrant, een looptijd van 8 jaar, worden slechts definitief en volledig verworven op de derde verjaardag van de notariële akte die de aanvaardingen vaststelt, met uitzondering van Dhr. Van de Stolpe, wiens warranten definitief worden verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. De warranten kunnen niet worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de notariële akte die de aanvaardingen vaststelt, ze zijn niet overdraagbaar en elke warrant geeft het recht om in te schrijven op één aandeel van Galapagos NV.

Op het einde van 2015 had Dhr. Van de Stolpe 538.289 aandelen van Galapagos NV en 636.874 warranten in bezit. De andere leden van het Directiecomité hadden samen 17.852 aandelen en 740.000 warranten in bezit. De andere leden van de Raad van Bestuur hadden samen 16.074 aandelen en 115.730 warranten in bezit. Elke warrant geeft recht op één aandeel van Galapagos NV. Dit houdt evenwel geen rekening met de warranten die werden aangeboden onder Warrantplan 2015 (B). Deze warranten werden aangeboden op 22 december 2015 onder voorbehoud van aanvaarding door de begunstigden; op 31 december 2015 waren deze warranten noch formeel aanvaard, noch uitgegeven.