23. Verplichtingen onder financiële lease

23. Verplichtingen onder financiële lease

 

Minimale lease betalingen

Contante waarde van minimale lease betalingen

 

Jaareinde 31 december

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

2015

2014

Schulden onder financiële lease

 

 

 

 

Binnen het jaar

56

58

52

52

In het tweede tot vijfde jaar

65

121

63

115

Na vijf jaar

 

 

 

 

 

121

179

115

167

 

 

 

 

 

Min toekomstige financiële lasten

6

12

 

 

Contante waarde van leasing verplichtingen

115

167

 

 

 

 

 

 

 

Min bedrag te betalen binnen 12 maanden

 

 

52

52

Te betalen na 12 maanden

 

 

63

115

 

Boekwaarde

Aanschaffingswaarde

 

Jaareinde 31 december

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

2015

2014

Geleasde activa

 

 

 

 

Installaties & uitrusting

109

161

251

295

Totaal geleasde activa

109

161

251

295

Wij huren enkele onderdelen van ons vast actief onder financiële lease overeenkomsten. Voor het jaar eindigend op 31 december 2015 bedroeg de gemiddelde rentelast op de lease 4,30% (2014: 6,27%). Dit tarief is vastgelegd op de datum van de aanvang van het contract. Alle leases zijn op basis van vaste aflossingen en er zijn geen contracten afgesloten met voorwaardelijke huurbetalingen.

De marktwaarde van de leaseverplichtingen benadert de boekwaarde.