IPF

Ons vierde indicatiegebied is IPF: nog een ziekte met belangrijke onvervulde medische behoefte

Idiopathische longfibrose (idiopathic pulmonary fibrosis) of IPF is een chronische, nietsontziende progressieve fibrotische afwijking in de longen, vooral bij volwassenen boven 40 jaar. Volgens een rapport van GlobaData EpiCast uit april 2014, komt IPF bij minder dan 30 op de 100.000 mensen voor in Europa en de Verenigde Staten. Dit maakt dat IPF in aanmerking komt voor de kwalificatie van een ‘orphan’-ziekte. De klinische vooruitzichten van patiënten met IPF is slecht: na diagnose is het mediaan sterftecijfer twee tot vier jaar. Op dit moment is er nog geen medicijn dat IPF kan genezen. De medische behandelstrategie is erop gericht om de progressie van de ziekte te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Longtransplantatie kan een optie zijn voor geschikte patiënten bij wie de ziekte zeer progressief is en er minimale comorbiditeiten zijn.

Regelgevende instanties hebben Esbriet®1Esbriet® (pirfenidone) is een voorgeschreven medicijn verkocht door Roche, voor de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF). (pirfenidone) en Ofev®2Ofev® (nintedanib) is een voorgeschreven medicijn verkocht door Boehringer Ingelheim, voor de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF). (nintedanib) goedgekeurd voor de behandeling van milde tot gematigde IPF. Beide middelen hebben een vertraging van de mate van functionele achteruitgang in IPF laten zien en worden waarschijnlijk wereldwijd de behandelingsstandaard. Deze toelating tot de markt is een geweldige doorbraak voor IPF patiënten. Helaas verbetert het medicijn de longfunctie niet en gaat de progressie van de ziekte bij de meeste patiënten verder. Bovendien zijn de negatieve bijwerkingen geassocieerd met deze medicijnen aanzienlijk (bv. diarree, abnormale leverfunctietest met nintedanib, misselijkheid en uitslag met pirfenidone). Er blijft een grote onvervulde medische behoefte zolang IPF veel ziekte- en sterftegevallen veroorzaakt. Volgens een rapport van GlobalData OpportunityAnalyzer uit april 2013, wordt een groei van de IPF markt in de Verenigde Staten en Europese Unie verwacht met vooruitzichten voor IPF-verkopen in 2017 van meer dan $1,1 miljard.

GLPG1690 is een krachtige en selectieve remmer van autotaxine (ATX). We hebben ATX geïdentificeerd als een mogelijk target voor IPF, nadat dit target met een ontstekings-assay in ons target discovery platform ontdekt was. Farmacologische en translationele studies die andere partijen sindsdien hebben gepubliceerd vanaf dat moment, wijzen erop dat ATX ook een rol zou kunnen spelen in metabolische ziekten, artrose pijn, oncologie en longziekten.

ATX is een afgescheiden enzym met lysofosfolipase-D-activiteit dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van bioactieve LPA. LPA-signalen werken via diverse receptoren op de regulering van een reeks celactiviteiten, zoals migratie, contractie en proliferatie. In gepubliceerde onderzoeken is aangetoond dat LPA-niveaus verhoogd zijn in BAL (bronchoalveolaire lavage) vloeistof en in uitademingscondensaat van IPF-patiënten. Ook zijn hogere ATX-niveaus aangetoond in het longweefsel van IPF-patiënten. Bristol-Myers Squibb is een Fase 2 proof-of-concept studie gestart met een LPA1-receptorantagonist bij IPF-patiënten.

We hebben GLPG1690 geëvalueerd in een preklinisch longfibrose model (met bleomycine behandelde muizen) en de reacties geobserveerd op het terugbrengen van de fibrotische score, waarbij in cijfers GLPG1690 hoger scoorde dan pirfenidone.

We hebben met GLPG1690 een Fase 1 studie gedaan; de resultaten hiervan hebben we aangekondigd in februari 2015. Het doel van deze studie was om de veiligheid, verdraagbaarheid, en medicijneigenschappen van orale enkel- en meervoudige doseringen van GLPG1690 te evalueren. De gerandomiseerde, dubbelgeblindeerde, placebogecontroleerde, in één centrum georganiseerde studie, werd gehouden in 40 gezonde vrijwilligers in België. GLPG1690 liet zien tot aan dagelijks 1.000 mg goed te worden verdragen en vertoonde gunstige medicijneigenschappen. Belangrijker nog, GLPG1690 liet zien dat het plasmaniveau van LPA vermindert op een duurzame basis, wat remming van ATX veronderstelt.

We zijn van plan om een Fase 2 studie in IPF op te zetten. We verwachten de patiëntenwerving voor het einde van 2016 te hebben afgerond, met resultaten in H1 2017. Deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbel-geblindeerde studie zal 24 patiënten met IPF werven over meerdere centra in Europa.

1 Esbriet® (pirfenidone) is een voorgeschreven medicijn verkocht door Roche, voor de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF).
2 Ofev® (nintedanib) is een voorgeschreven medicijn verkocht door Boehringer Ingelheim, voor de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF).