7. Personeelskosten

7. Personeelskosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de personeelskosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 en 2014.

 

Jaareinde 31 december

 

2015

2014

Aantal personeelsleden op 31 december

435

417

Totaal

435

417

Het gemiddeld aantal personeelsleden van de voortgezette activiteiten gedurende de jaren 2015 en 2014 bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

 

2015

2014

Executive management

4

4

Laboratorium personeel

355

353

Administratief personeel

66

64

Totaal

425

421

Hun gezamenlijke vergoeding bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Salarissen

(33.676)

(26.891)

Sociale lasten

(7.328)

(7.468)

Pensioen kosten

(1.456)

(1.454)

Overige personeelskosten

(4.574)

(2.635)

Totaal personeelskosten

(47.034)

(38.447)

De overige personeelskosten hebben voornamelijk betrekking op de kosten voor de toegekende warranten van €2,9 miljoen (2014: €2,2 miljoen). Voor de kosten met betrekking tot de toegekende warranten, zie toelichting 30.