11. Beëindigde activiteiten

11. Beëindigde activiteiten

De volgende tabel geeft een overzicht van de beëindigde activiteiten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel)

2014

Service omzet

17.502

Overige opbrengsten

669

Totale bedrijfsopbrengsten

18.171

 

 

Service kosten van verkochte goederen en diensten

(11.283)

Algemene en administratieve kosten

(3.772)

Verkoop en marketing kosten

(255)

Herstructurerings- en integratiekosten

(38)

Winst op de verkoop van de service divisie

67.508

Bedrijfswinst

70.331

 

 

Financiëel resultaat

417

 

 

Resultaat voor belastingen

70.748

 

 

Belastingen

(234)

 

 

Netto winst uit beëindigde activiteiten

70.514

 

 

Gewone en verwaterde winst per aandeel uit beëindigde activiteiten

2,34

Gewogen gemiddelde van de gewone aandelen (in duizenden aandelen)

30.108

De service divisie werd op 1 april 2014 verkocht. De bovenstaande tabel toont de resultaten van deze beëindigde bedrijfsactiviteit opgenomen in de geconsolideerde resultaten voor de activiteiten beëindigend op 31 december 2015 en 2014. Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 hebben de resultaten alleen betrekking op de periode van 1 januari 2014 tot de verkoop op 1 april 2014.

De netto winst bedroeg €70,5 miljoen in 2014 en werd vooral gestuurd door de meerwaarde uit de verkoop van de service divisie voor €67,5 miljoen.

Kasstromen uit beëindigde activiteiten kunnen als volgt worden samengevat:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2014

Netto kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(1.722)

Netto kasstroom gegenereerd uit investeringsactiviteiten

122.580

Netto kasstroom gegenereerd uit / gebruikt bij (–) financieringsactiviteiten

 

Netto gegenereerde kasstromen

120.858