26. Verplichtingen onder operationele lease

26. Verplichtingen onder operationele lease

Wij hebben huurcontracten voor kantoren en laboratoria, die kwalificeren als operationele lease, als volgt:

Minimale betalingen onder huurcontracten, opgenomen in de resultatenrekening

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Voortgezette activiteiten

4.020

3.676

Beëindigde activiteiten

 

643

Totaal minimum betalingen onder operationele lease

4.020

4.319

Met betrekking tot uitstaande verplichtingen voor toekomstige minimale leasebetalingen van operationele leasings, verwijzen we naar de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zoals beschreven in toelichting 27 hieronder.