Aandeel van Galapagos

Marktrisico’s gerelateerd aan het Galapagos aandeel

Galapagos identificeert volgende belangrijke marktrisico’s:

 • Mogelijke volatiliteit van de aandelenkoers
  De marktprijs van de aandelen kan beïnvloed worden door een aantal factoren die buiten de controle van het management vallen, zoals de economische situatie in de wereld, bedrijfsontwikkelingen van concurrenten, fusies en overnames in de sector; het is moeilijk om dit risico te verminderen

 • Economisch risico door gebrek aan vertrouwen
  Algemeen publiek vertrouwen in onze toekomstige economische omstandigheden of in ons functioneren of dat van onze leveranciers of klanten, kan de mogelijkheid of de bereidheid van anderen om met ons zaken te doen beïnvloeden

 • Verwatering door kapitaalverhogingen
  Bijkomend kapitaal ophalen kan onze bestaande aandeelhouders verwateren. Door een kapitaalverhoging uit te voeren met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, worden deze aandeelhouders verwaterd

 • Verwatering door uitoefening van warrantplannen
  Het uitoefenen van bestaande warranten kan ervoor zorgen dat het aantal uitstaande aandelen van Galapagos significant toeneemt

 • Onmogelijkheid om dividend uit te keren
  Wij hebben een beperkte operationele geschiedenis en winstgevendheid in de toekomst kan niet worden gegarandeerd. Galapagos NV heeft aanzienlijke overgedragen verliezen en zal dus in de nabije toekomst niet in staat zijn om dividenden uit te keren. Dit kan beleggers ervan weerhouden om in Galapagos aandelen te investeren

 • Reputatieschade
  Hoge ethische standaarden worden nagestreefd in de hele organisatie op alle niveaus. Wetten en regels worden nageleefd

 • Bepalingen in de Belgische wetgeving
  Er zijn verschillende bepalingen in het Belgische vennootschapsrecht en bepaalde andere Belgische wettelijke bepalingen, zoals de verplichting om belangrijke deelnemingen openbaar te maken en mededingingsrechtelijke regels met betrekking tot fusies en overnames, die op ons van toepassing kunnen zijn en die een vijandig overnamebod, fusie, wijziging in het bestuur of andere wijziging inzake controle moeilijker kunnen maken. Deze bepalingen kunnen potentiële overnamepogingen die derden overwegen ontmoedigingen en daarmee de aandeelhouders de mogelijkheid ontzeggen om hun aandelen te verkopen met een premie (die doorgaans wordt aangeboden in het kader van een overnamebod)