4. Segmentinformatie

4. Segmentinformatie

Ten gevolge van de verkoop van de service divisie per 1 april 2014 betreffen de voortgezette activiteiten hoofdzakelijk R&D activiteiten. Bijgevolg was er per 31 december 2014 slechts één segment.

In 2015 werd de IFRS 8 drempel van 10% van de opbrengsten, extern en intersegment, van alle segmenten overschreden door de externe en interne opbrengsten gerapporteerd door onze ‘fee-for-service’ activiteit in Kroatië. Als gevolg daarvan zijn er twee segmenten in 2015, R&D en fee-for-service activiteiten.

Segmentinformatie voor het jaar 2015

(In duizenden €)

R&D

Fee-For-Services

Inter-segment eliminatie

Groep

Omzet

34.129

10.893

(5.459)

39.563

Overige opbrengsten

20.778

238

 

21.017

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor warrantplannen onder IFRS 2.

(2)

Kas en belastingen worden behandeld op groepsniveau en worden daarom voorgesteld als niet toewijsbare (kosten) / opbrengsten.

Bedrijfsopbrengsten

54.907

11.131

(5.459)

60.579

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(82.024)

(2.690)

 

(84.713)

Niet toewijsbare kosten (1)

 

 

 

(4.731)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(89.444)

Financiële (kosten) / opbrengsten (2)

 

 

 

(30.184)

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(119.627)

Belastingen (2)

 

 

 

1.218

Netto verlies uit voortgezette activiteiten

 

 

 

(118.410)

Netto winst uit beëindigde activiteiten

 

 

 

Netto verlies

 

 

 

(118.410)

Segmentinformatie voor het jaar 2014

(In duizenden €)

R&D

Fee-For-Services

Inter-segment eliminatie

Groep

Omzet

65.642

7.809

(4.083)

69.368

Overige opbrengsten

20.437

217

 

20.653

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor warrantplannen onder IFRS 2.

(2)

Kas en belastingen worden behandeld op groepsniveau en worden daarom voorgesteld als niet toewijsbare (kosten) / opbrengsten.

Bedrijfsopbrengsten

86.079

8.025

(4.083)

90.021

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(30.369)

(4.704)

 

(35.073)

Niet toewijsbare kosten (1)

 

 

 

(1.551)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(36.624)

Financiële (kosten) / opbrengsten (2)

 

 

 

1.424

Verlies voor belastingen

 

 

 

(35.201)

Belastingen (2)

 

 

 

(2.103)

Netto verlies uit voortgezette activiteiten

 

 

 

(37.303)

Netto winst uit beëindigde activiteiten

 

 

 

70.514

Netto winst

 

 

 

33.211

Geografische informatie

In 2015 waren onze activiteiten gevestigd in België, Kroatië, Frankrijk en Nederland.

In 2015 vertegenwoordigden onze 10 belangrijkste klanten 97% van de omzet. Het klantenbestand in 2015 en 2014 bestond uit 6 van de top 20 farmaceutische bedrijven in de wereld.

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens bestemming van de klant:

 

31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Verenigde Staten

17.077

31.100

Europa

22.446

38.169

Azië Stille Oceaan

40

100

Totale omzet

39.563

69.368

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens de grootste klanten:

 

31 december

 

2015

2014

 

(In duizenden €)

%

(In duizenden €)

%

AbbVie

29.870

75%

54.092

78%

Europa

13.640

34%

24.054

35%

Verenigde Staten

16.229

41%

30.038

43%

Janssen Pharmaceutica

566

1%

8.662

12%

Europa

112

0%

8.662

12%

Verenigde Staten

454

1%

 

 

Totale omzet

30.436

77%

62.754

90%

De volgende tabel vat onze omzet uit voortgezette activiteiten samen volgens bestemming van onze onderneming:

 

Jaareinde 31 december

(In duizenden €)

2015

2014

Galapagos NV (België)

34.082

65.448

Galapagos SASU (Frankrijk)

25

108

Fidelta d.o.o. (Kroatië)

5.440

3.726

Xenometrix, Inc. (Verenigde Staten)

16

86

Totale omzet

39.563

69.368

In 2015 bezaten wij €68 miljoen vaste activa (€57 miljoen in 2014) als volgt verdeeld:

  • Frankrijk: €29 miljoen (€26 miljoen in 2014)
  • België: €30 miljoen (€25 miljoen in 2014)
  • Kroatië: €5 miljoen (€4 miljoen in 2014)
  • Nederland: €4 miljoen (€1 miljoen in 2014)

De toename van de vaste activa wordt verklaard door de stijging van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (zie toelichting 15).