Aandelen, warrants en andere rechten om aandelen te verwerven, toegekend aan, uitgeoefend door of vervallen voor leden van Galapagos NV's directiecomité in boekjaar 2018

Corporate governance CSR rapport

In 2018 werden er enkel warrants toegekend aan de leden van het directiecomité; er werden geen aandelen of andere rechten om aandelen te verwerven toegekend. Er zijn geen warrants van leden van het directiecomité vervallen in 2018 en er werden in 2018 250.000 warrants uitgeoefend door leden van het directiecomité (60.000 warrants door Onno van de Stolpe, 90.000 warrants door Bart Filius, 50.000 warrants door Piet Wigerinck en 50.000 warrants door Andre Hoekema). De raad van bestuur beschouwt de toegekende warrants niet als een variabele remuneratie, aangezien ze niet zijn onderworpen aan prestatiecriteria. De volgende aantallen warrants zijn aangeboden aan en aanvaard door leden van het directiecomité in 2018 onder het Warrantplan 2018, op 19 april 2018 uitgegeven door de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal, aan Dhr. Van de Stolpe: 100.000 warrants, aan Dhr. Filius: 80.000 warrants, aan Dr. Wigerinck en Dr. Abi-Saab: elk 60.000 warrants en aan Dr. Hoekema: 50.000 warrants.

De warrants uitgegeven onder Warrantplan 2018 hebben een uitoefenprijs van €79,88 per warrant, een looptijd van acht jaar, en worden slechts definitief en volledig verworven op het einde van het derde kalenderjaar na het jaar van de toekenning, met uitzondering van Dhr. Van de Stolpe, wiens warrants definitief worden verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. De warrants kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar na het jaar van de toekenning; ze zijn niet overdraagbaar en elke warrant geeft het recht om in te schrijven op één aandeel van Galapagos NV.

Op het einde van 2018 had Dhr. Van de Stolpe 478.289 aandelen van Galapagos NV en 786.874 warrants in bezit. De andere leden van het directiecomité hadden samen 67.502 aandelen en 1.352.500 warrants in bezit. De andere leden van de raad van bestuur hadden samen 17.974 aandelen en 216.780 warrants in bezit. Elke warrant geeft recht op één aandeel van Galapagos NV.