25. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Jaarrekening CSR rapport

Contractuele verplichtingen

Wij hebben een huurovereenkomst aangegaan voor kantoren en laboratoria die in aanmerking komen als operationele leasing. Wij hebben ook bepaalde aankoopverplichtingen voornamelijk met ‘CRO’ onderaannemers en samenwerkingspartners.

Op 31 december 2018 bezaten wij de volgende minimale huur- en aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 – 3 jaar

3 -5 jaar

Meer dan
5 jaar

Operationele lease verplichtingen

27.704

4.722

10.024

6.234

6.724

Aankoopverplichtingen

199.492

106.516

52.632

40.344

Totaal contractuele verplichtingen

227.197

111.238

62.656

46.578

6.724

Op 31 december 2017 bezaten wij de volgende minimale huur- en aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 – 3 jaar

3 -5 jaar

Meer dan
5 jaar

Operationele lease verplichtingen

26.346

4.150

7.820

6.010

8.366

Aankoopverplichtingen

65.246

53.010

11.233

1.002

Totaal contractuele verplichtingen

91.592

57.160

19.053

7.012

8.366

Bijkomend aan de tabellen hierboven hebben we een contractuele verplichting tot het delen van kosten in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met Gilead inzake filgotinib. Dit is beschreven in het Corporate Governance hoofdstuk van dit verslag onder “Overeenkomsten met belangrijke Galapagos NV aandeelhouders". De contractuele verplichtingen tot het delen van kosten bedroegen €74,0 miljoen per 31 december 2018 (€129,0 miljoen per 31 december 2017); hiervan werd in de tabellen hierboven per 31 december 2018 €20,3 miljoen en per 31 december 2017 €10,1 miljoen onder directe aankoopverplichtingen opgenomen.