5. Totale bedrijfsopbrengsten

Jaarrekening CSR rapport

Omzet

Onderstaande tabel bevat de omzet voor het jaar beëindigd op 31 december 2018 en 2017 samen:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

196.487

71.971

Succesbetalingen

73.394

42.950

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

8.722

3.273

Overige omzet

10.233

8.893

Totale omzet

288.836

127.087

Galapagos’ omzet bedroeg €288,8 miljoen in 2018, vergeleken met €127,1 miljoen in 2017. De hogere omzet werd voornamelijk behaald door (i) een upfront betaling van €47,5 miljoen van Novartis gerelateerd aan het MOR106 programma, (ii) hogere opbrengsterkenning van de upfront betaling en succesbetalingen van Gilead gerelateerd aan het filgotinib programma, (iii) de erkenning in opbrengst van een bijkomende upfront betaling van $45 miljoen van AbbVie in het kader van de restructurering van de samenwerking en van vorige upfront betalingen en succesbetalingen, en (iv) de wijziging in boekhoudkundige verwerking door toepassing van IFRS 15 op 1 januari 2018.

Onderstaande tabel vat de erkenning van de upfront betalingen, licentievergoedingen en succesbetalingen voor het jaar beëindigd op 31 december 2018 en 2017 samen, evenals de impact van de toepassing van IFRS 15. De omzet erkend in het jaar eindigend op 31 december 2018 wordt in onderstaande tabel weergegeven zowel volgens de IFRS 15 standaard als volgens de voorheen toepasbare IAS 18 standaard, met een vergelijking met het jaar eindigend op 31 december 2017 volgens de IAS 18 standaard.

 

 

 

 

IAS 18

 

IFRS 15

IFRS 15

IAS 18

IAS 18

IFRS 15

 

Vergoeding

Vergoeding

Start samen­werking

Uitstaand
saldo van de
over te dragen
opbreng­sten
per
31 december
2017

Over te dragen opbrengst geher­classificeerd van eigen vermogen na toepassing van IFRS 15

Uitstaand
saldo van de
over te dragen
opbreng­sten
per
1 januari
2018

Erkende
omzet,
jaareinde
31 december
2018

Erkende
omzet,
jaareinde
31 december
2018

Erkende
omzet,
jaareinde
31 december
2017

Uitstaand
saldo van de
over te dragen
opbreng­sten
per
31 december
2018

Overeenkomst

(in duizenden $)

(in duizenden €)

 

(in duizenden €)

(1)

Over te dragen opbrengst van €39 miljoen opgenomen bij ondertekening van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen, zoals vereist door IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering

Erkenning in omzet van vergoedingen ontvangen voor 31 december 2017

Gilead samenwer­kingsovereenkomst voor filgotinib – Upfront betaling

300.000

275.558

januari 2016

187.449

187.449

84.806

84.806

62.488

102.643

Gilead samenwer­kingsovereenkomst voor filgotinib – Share subscription agreement(1)

N.A.

39.003

januari 2016

26.532

26.532

12.004

12.004

8.845

14.528

Servier samenwer­kingsovereenkomst voor artrose – Licentie­vergoedingen

N.A.

6.000

juni 2010

5.362

(5.362)

1.532

638

AbbVie samenwer­kingsovereenkomst voor CF – Upfront betaling

45.000

34.001

september 2013

14.872

14.872

14.140

732

Totaal upfront betalingen en licentiever­goedingen:

 

 

 

219.343

9.510

228.853

110.950

98.342

71.971

117.903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilead samenwer­kingsovereenkomst voor filgotinib – Succesbetalingen

70.000

64.435

januari 2016

43.832

43.832

19.831

9.354

24.001

AbbVie samenwer­kingsovereenkomst voor CF – Succesbetalingen

77.500

68.310

september 2013

29.878

29.878

28.406

33.596

1.471

Totaal succesbetalingen:

 

 

 

73.710

73.710

48.237

42.950

25.472

Totaal:

 

 

 

219.343

83.220

302.563

159.187

98.342

114.921

143.375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in omzet van vergoedingen ontvangen tijdens jaar eindigend op 31 december 2018

Novartis samenwer­kingsovereenkomst voor MOR106 – Upfront betaling

N.A.

47.500

september 2018

 

 

 

47.500

47.500

 

AbbVie samenwer­kingsovereenkomst voor CF – Upfront betaling

45.000

38.874

september 2013

 

 

 

38.037

38.037

 

837

Totaal upfront betalingen en licentie­vergoedingen:

 

 

 

 

 

 

85.537

85.537

 

837

Gilead samenwer­kingsovereenkomst voor filgotinib – Succesbetalingen

15.000

12.418

januari 2016

 

 

 

7.793

12.418

 

4.625

AbbVie samenwer­kingsovereenkomst voor CF – Succesbetalingen

10.000

8.548

september 2013

 

 

 

8.364

8.548

 

184

Servier samenwer­kingsovereenkomst voor artrose – Succesbetaling

N.A.

9.000

juni 2010

 

 

 

9.000

9.000

 

Totaal succesbetalingen:

 

 

 

 

 

 

25.157

29.966

 

4.809

Totaal:

 

 

 

 

 

 

110.694

115.503

5.646

Algemeen totaal: upfront betalingen en licentievergoedingen en succesbetalingen

269.881

213.845

 

149.021

De toepassing van IFRS 15 resulteerde in een tijdsverschil in opbrengsterkenning tussen IAS 18 en IFRS 15, welke een negatief effect had op het overgedragen verlies van €83,2 miljoen en de over te dragen opbrengsten (contractuele schulden) verhoogde voor hetzelfde bedrag zoals voorgesteld in bovenstaande tabel (kolom “Over te dragen opbrengst geherclassificeerd van eigen vermogen na toepassing van IFRS 15”). Voor de overgang kozen we voor de gewijzigde retrospectieve methode, die specifieert dat de cijfers van vorige periode gerapporteerd blijven volgens de vorige standaard en dat het cumulatief effect van de toepassing van IFRS 15 erkend wordt als een aanpassing van de openingsbalans van het eigen vermogen op de datum van de eerste toepassing (1 januari 2018). De toepassing van IFRS 15 resulteerde in de erkenning in opbrengst in het jaar eindigend op 31 december 2018 van €60,8 miljoen van over te dragen opbrengsten gerelateerd aan eerder erkende upfront betalingen (€12,6 miljoen) en succesbetalingen (€48,2 miljoen) onder de voormalige standaard IAS 18.

Onderstaande tabel geeft een detail van de methode en de bedragen van de opbrengsterkenning voor de jaren eindigend op 31 december 2018 en 2017 per samenwerkings- en licentieovereenkomst per type omzet: upfront betalingen, succesbetalingen, opbrengsten uit de doorrekening van kosten en overige omzet:

Desaggregatie van de omzet

 

IFRS 15

IAS 18

(in duizenden €)

Gespreid in de tijd

Op bepaald moment

2018

2017

Gespreid in de tijd

Op bepaald moment

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

 

 

196.486

71.971

 

 

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

 

96.809

71.333

 

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

 

52.176

 

Novartis samenwerkingsovereenkomst voor MOR106

 

47.500

 

Servier samenwerkingsovereenkomst voor artrose

 

638

 

 

 

 

 

 

 

 

Succesbetalingen

 

 

73.394

42.950

 

 

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

 

27.623

9.354

 

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

 

36.771

33.596

 

Servier samenwerkingsovereenkomst voor artrose

 

9.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

 

 

8.722

3.273

 

 

Novartis samenwerkingsovereenkomst voor MOR106

 

7.718

 

 

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

 

989

453

 

Servier samenwerkingsovereenkomst voor artrose

 

 

2.816

 

Andere opbrengsten uit doorrekening van kosten

 

 

16

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige omzet

 

 

10.233

8.893

 

 

Omzet fee-for-services

 

10.170

8.825

 

Overige omzet

 

 

63

68

 

 

Totale omzet

 

 

288.836

127.087

 

 

In het jaar eindigend op 31 december 2018 werd €124,4 miljoen opbrengst gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomst met Gilead onder IFRS 15 in omzet opgenomen op basis van de opgelopen kosten, volgens de percentage of completion methode. Deze erkenning als opbrengst bestond uit (i) €84,8 miljoen gerelateerd aan de upfront licentievergoeding, (ii) €12,0 miljoen gerelateerd aan de over te dragen opbrengst erkend naar aanleiding van de boekhoudkundige verwerking van de share subscription agreement volgens IAS 39 Financiële Instrumenten : opname en waardering, bij het ondertekenen van de overeenkomst in 2015, (iii) €19,8 miljoen gerelateerd aan succesbetalingen ontvangen voor 31 december 2017, en (iv) €7,8 miljoen gerelateerd aan succesbetalingen ontvangen tijdens het jaar 2018. Het uitstaand saldo van over te dragen opbrengsten inzake de samenwerkingsovereenkomst met Gilead bedroeg €145,8 miljoen op 31 december 2018, allemaal opgenomen als korte termijn over te dragen opbrengst daar we verwachten de kostendrempel, zoals hieronder besproken, einde 2019 te bereiken.

In december 2015 hebben we een licentie- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Gilead voor de gezamenlijke ontwikkeling van filgotinib in reuma, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en andere indicaties. We zijn verantwoordelijk voor het dragen van 20% van de aanverwante globale ontwikkelingskosten van het programma. We hebben bepaalde mechanismen bekomen ter bewaking van de kosten naarmate filgotinib verder klinisch ontwikkeld wordt. We kunnen de betaling van ons deel van de globale studiekosten verbonden aan de gezamenlijke ontwikkeling uitstellen wanneer ze een vooropgesteld niveau bereiken, en dit zal naar verwachting einde 2019 zijn; het uitgestelde deel zou afgezet worden tegen toekomstige succesbetalingen, royalties of winstdeelname, aan ons de keuze. Indien Gilead in de toekomst geen betalingen moet verrichten, zullen we niet verplicht worden om het uitgestelde deel aan Gilead te betalen.

In het jaar 2018 werd €88,9 miljoen opbrengst gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomst met AbbVie onder IFRS 15 in omzet opgenomen op basis van de opgelopen kosten, volgens de percentage of completion methode. Deze erkenning als opbrengst bestond uit (i) €14,1 miljoen gerelateerd aan de oorspronkelijke upfront licentievergoeding ontvangen in 2013, (ii) €28,4 miljoen gerelateerd aan succesbetalingen ontvangen in voorgaande jaren, (iii) €8,4 miljoen gerelateerd aan succesbetalingen behaald in het jaar 2018, en tenslotte (iv) €38,0 miljoen gerelateerd aan de bijkomende upfront vergoeding van $45,0 miljoen (€38,9 miljoen) ontvangen na uitvoering van de tweede geamendeerde en herziene samenwerkingsovereenkomst in oktober 2018. Het uitstaand saldo van over te dragen opbrengsten inzake de samenwerkingsovereenkomst met AbbVie bedroeg €3,3 miljoen op 31 december 2018, volledig opgenomen als korte termijn over te dragen opbrengst.

Op 19 juli 2018 maakten MorphoSys en Galapagos de ondertekening van een wereldwijde exclusieve licentieovereenkomst met Novartis bekend voor de ontwikkeling en commercialisatie van het gezamenlijke programma MOR106, een monoklonaal antilichaam gericht op IL-17C, dat verder zal ontwikkeld worden voor eczeem (AtD) en mogelijk andere indicaties. MorphoSys en Galapagos ontvingen een gelijk deel van de upfront betaling van €95 miljoen en hebben recht op mogelijke toekomstige succesbetalingen tot ongeveer €850 miljoen en royalty’s van in de lage-tien tot lage-twintig procent. Novartis zal alle toekomstige kosten van onderzoek, ontwikkeling, productie en commercialisering gerelateerd aan MOR106 dragen. In het jaar eindigend op 31 december 2018 werd de upfront betaling van €47,5 miljoen ontvangen van Novartis in het kader van het MOR106 programma in opbrengst erkend.

Tenslotte werd in het jaar eindigend op 31 december 2018 een succesbetaling van €9,0 miljoen gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomst met Servier inzake artrose, bijkomend als opbrengst erkend.

Opbrengsten uit de doorrekening van kosten namen met €5,4 miljoen toe, tot €8,7 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2018 in vergelijking met €3,3 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2017. Dit was het gevolg van hogere terugbetaalde kosten in het MOR106 programma met MorphoSys. De terugbetaling van bepaalde kosten van onderzoek en ontwikkeling in het jaar eindigend op 31 december 2017 kaderden in onze samenwerkingsovereenkomsten met AbbVie en Servier.

De overige omzet nam toe met €1,3 miljoen, ofwel 15%, tot €10,2 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 ten opzichte van €8,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017, voornamelijk als gevolg van hogere opbrengsten uit fee-for-service activiteiten.

Overige opbrengsten

Onderstaande tabel vat de overige opbrengsten voor het jaar geëindigd op 31 december 2018 en 2017 samen:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Opbrengsten uit subsidies

1.609

1.045

Overige opbrengsten

27.400

27.785

Totaal overige opbrengsten

29.009

28.830

De totaal overige opbrengsten waren samengesteld uit opbrengsten uit subsidies en overige opbrengsten en stegen met €0,2 miljoen, ofwel 1%, van €28,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 naar €29,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018.

De opbrengsten uit subsidies stegen met €0,6 miljoen, ofwel 54%, van €1,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 naar €1,6 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2018. De meerderheid van deze subsidie gerelateerde opbrengsten waren subsidies van een Vlaams agentschap, wat neerkwam op ongeveer 95% van alle gerapporteerde opbrengsten uit subsidies in 2018 (2017: 93%). In veel gevallen bevatten deze clausules die ons verplichten om een aantal jaar aanwezig te blijven in de regio en te investeren volgens vooraf afgesproken budgetten.

De toename van opbrengsten uit subsidies werd deels gecompenseerd door een afname van de overige opbrengsten met €0,4 miljoen of 1%, van €27,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 naar €27,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018. De overige opbrengsten waren hoofdzakelijk samengesteld uit:

  • Opbrengsten uit een innovatie-ondersteunende regeling van de Franse regering, die €9,3 miljoen van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 vertegenwoordigden ten opzichte van €10,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017
  • Opbrengsten uit Belgische R&D steunmaatregelen met betrekking tot gemaakte kosten van onderzoek en ontwikkeling, die €11,3 miljoen vertegenwoordigden van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 ten opzichte van €11,2 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017
  • Fiscale kortingen op bedrijfsvoorheffing met betrekking tot R&D personeel in België en Nederland, wat neerkwam op €6,3 miljoen van de overige opbrengsten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 ten opzichte van €5,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017.