22. Over te dragen opbrengsten

Jaarrekening CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

(1)

over te dragen opbrengst van €39 miljoen opgenomen bij ondertekening van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen, zoals vereist door IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering

Over te dragen opbrengsten gerelateerd aan contracten

 

 

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

131.270

187.449

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib(1)

14.528

26.532

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

3.223

Servier samenwerkingsovereenkomst voor artrose

5.362

Over te dragen opbrengsten gerelateerd aan contracten in ons fee-for-service segment

471

248

Andere over te dragen opbrengsten (subsidies)

309

301

Totale over te dragen opbrengsten (lange en korte termijn)

149.801

219.892

De over te dragen opbrengsten (korte en lange termijn) bedroegen €149,8 miljoen op 31 december 2018, en namen af met €70,1 miljoen ten opzichte van €219,9 miljoen per 31 december 2017. De toepassing van IFRS 15 resulteerde in een tijdsverschil in opbrengsterkenning tussen IAS 18 en IFRS 15, welke een negatief effect had op het overgedragen verlies van €83,2 miljoen en de over te dragen opbrengsten (contractuele schulden) verhoogde voor hetzelfde bedrag zoals voorgesteld in toelichting 5 Totale bedrijfsopbrengsten (kolom “Over te dragen opbrengst geherclassificeerd van eigen vermogen na toepassing van IFRS 15”).

De over te dragen opbrengsten per 31 december 2018 zijn alle korte termijn en bevatten €145,8 miljoen over te dragen opbrengsten gerelateerd aan de samenwerkingsovereenkomst met Gilead inzake filgotinib, €3,2 miljoen over te dragen opbrengsten met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst met AbbVie inzake CF, €0,5 miljoen gerelateerd aan ons fee-for-service segment en €0,3 miljoen over te dragen subsidieopbrengsten.