21. Totaal handels- en overige schulden

Jaarrekening CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Handels- en overige schulden

68.038

47.122

Overige kortlopende schulden

Overige lange termijn schulden

1.578

1.662

Toe te rekenen kosten

890

1.159

Totaal handels- en overige schulden

70.506

49.942

De totale handels- en overige schulden bedroegen €70,5 miljoen per 31 december 2018, en namen toe met €20,6 miljoen in vergelijking met de €49,9 miljoen gerapporteerd per 31 december 2017.

De handels- en overige schulden bedroegen €68,0 miljoen per 31 december 2018 en stegen met €20,9 miljoen ten opzichte van de €47,1 miljoen per 31 december 2017. Deze toename is voornamelijk het gevolg van gestegen handelsschulden per 31 december 2018, veroorzaakt door de intensivering van onze investeringen in onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s.