33. Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarrekening CSR rapport

Op 20 maart 2019 werden 149.370 warrants uitgeoefend (aan een gemiddelde uitoefenprijs van €23,30 per warrant), waarvan 15.000 warrants werden uitgeoefend door onze CEO, 50.000 warrants door andere leden van ons directiecomité, en 11.280 warrants door andere leden van onze raad van bestuur. Dit resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €3.480.747,50 en de uitgifte van 149.370 nieuwe aandelen. De slotkoers van het ons aandeel op 20 maart 2019 was €90,32.

De geconsolideerde jaarrekening van Galapagos werd goedgekeurd door de raad van bestuur en vrijgegeven voor verspreiding op 26 maart 2019. Zij werd namens de raad van bestuur ondertekend door:

(getekend)

Onno van de Stolpe
Gedelegeerd bestuurder en CEO

26 maart 2019