Ons engagement

CSR rapport CSR rapport

Ons engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen of corporate social responsibility (CSR) is het vinden van nieuwe manieren om de gezondheidszorg en levenskwaliteit van patiënten en hun gezin te verbeteren met onze experimentele geneesmiddelen die op een nieuwe manier werken. Onze kernactiviteit is het ontdekken van baanbrekende therapieën voor ziekten met grote onvervulde medische behoeften, met name ontstekingsziekten en fibrose. We willen dagelijks een blijvende bijdrage leveren aan de samenleving met onze inspanningen op het gebied van ontdekking en klinische ontwikkeling. Filgotinib, GLPG1690 en MOR106 zijn de eerste klinische voorbeelden van hoe onze aanpak om geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen te vinden een verschil kan maken voor patiënten in tal van ziektegebieden. We hebben een aanzienlijke pijplijn van kandidaat-geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen voor ontstekingsziekten en fibrose. Deze benadering pakt de ziekte zelf aan en niet alleen de symptomen. Op die manier willen we een blijvende, positieve bijdrage leveren aan de samenleving door het ontdekken van baanbrekende therapieën. We willen impactvolle geneesmiddelen zelf leveren aan patiënten.

Implementatie van onze CSR-initiatieven

In onze bedrijfsactiviteiten streven we ernaar alle relevante wetten, normen en richtlijnen na te leven, prioriteit te geven aan het welzijn van onze werknemers en onze impact op het milieu te minimaliseren. We hebben hoge ethische normen en streven ernaar om zaken te doen met bedrijven die onze ethische standpunten delen en de bescherming van internationaal geproclameerde mensenrechten respecteren. We willen de bescherming van mensenrechten ondersteunen en respecteren door middel van een beleid dat gericht is op verantwoordelijk leveranciersbeheer, ethische procedures en gezondheids- en veiligheidsprocedures.

Vanaf 2019 zal het auditcomité van de raad van bestuur regelmatig CSR-initiatieven evalueren en ervoor zorgen dat we onze geplande initiatieven implementeren en er effectief en accuraat over communiceren aan onze werknemers en aandeelhouders. In ons CSR-rapport worden de belangrijkste hoogtepunten van onze CSR-initiatieven bekendgemaakt maar het is geen letterlijke weergave van alle lopende initiatieven en procedures. Als onderdeel van ons engagement voor CSR volgen we nieuwe ontwikkelingen en praktijken en zullen we overwegen om nieuwe initiatieven te implementeren die onze CSR-activiteiten in de toekomst kunnen verbeteren.

Ons CSR-rapport focust op:

  • verbeteren van mensenlevens;
  • diversiteit en human capital management;
  • bedrijfsethiek;
  • milieu, gezondheid en veiligheid.

Dit CSR-rapport verstrekt de niet-financiële informatie die vereist is door artikel 96, §4 en artikel 119, §2 van het Wetboek van vennootschappen. Voorts hebben we gekeken naar rapportagekaders, zoals het Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards (SRS) en de European Federation of Financial Analysts Societies Guideline for the Integration of ESG into Financial Analysis and Corporate Valuation en hebben we verschillende elementen gebruikt als inspiratie voor dit rapport.

Voor een bespreking van de risico’s verwijzen we naar de rubriek “Risicofactoren” in dit jaarverslag.

De KPI's voor onze ontwikkeling van nieuwe medicijnen, die we bespreken in de sectie 'Het verbeteren van mensenlevens' zijn de meest belangrijke niet-financiële KPI's in ons rapport.