12. Materiële vaste activa

Jaarrekening CSR rapport

(in duizenden €)

Terreinen en
gebouwen-
verbeteringen

Installaties &
uitrustingen

Meubilair en
rollend
materieel

Overige vaste
activa

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2017

4.412

29.733

2.973

505

37.624

Toevoegingen

324

3.178

246

1.564

5.312

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(844)

(17)

 

(861)

Overdrachten

 

881

 

(881)

Omrekeningsverschillen

 

112

7

1

120

Op 31 december 2017

4.736

33.060

3.209

1.189

42.195

Toevoegingen

275

4.674

1.039

4.404

10.392

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(486)

(826)

 

(1.311)

Overdrachten

 

753

13

(766)

Omrekeningsverschillen

 

29

16

0

46

Op 31 december 2018

5.011

38.031

3.452

4.827

51.321

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2017

2.025

18.252

2.184

203

22.663

Afschrijvingen

316

3.027

234

55

3.633

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(838)

(17)

 

(855)

Omrekeningsverschillen

1

53

7

 

61

Op 31 december 2017

2.342

20.495

2.407

258

25.502

Afschrijvingen

344

3.377

236

17

3.974

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(485)

(826)

 

(1.310)

Omrekeningsverschillen

 

16

2

 

18

Op 31 december 2018

2.686

23.403

1.819

275

28.184

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2017

2.394

12.565

802

930

16.692

Op 31 december 2018

2.325

14.628

1.632

4.552

23.137

De materiële vaste activa stegen van €16,7 miljoen op 31 december 2017 tot €23,1 miljoen op 31 december 2018. Deze toename was voornamelijk het gevolg van nieuwe investeringen voor €10,4 miljoen, deels gecompenseerd door afschrijvingen van €4,0 miljoen.

Er zijn geen materiële vaste activa in pand gegeven. Ook zijn er geen beperkingen op het gebruik van de materiële vaste activa.