Diversiteit en menselijk kapitaal

CSR rapport CSR rapport

Wij zijn van mening dat het aantrekken, ontwikkelen en behouden van menselijk kapitaal essentieel is voor ons succes bij het ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen die een verschil kunnen maken voor patiënten. We zetten ons in om de diversiteit van ons personeelsbestand te waarborgen en blijven ons best doen om onze medewerkers een stimulerende en lonende werkomgeving te bieden die hun professionele succes bevordert. Met de doelstelling om meer dan 40 klinische studies uit te voeren in 2019 blijft onze organisatie uitbreiden en capaciteit opbouwen.

In 2018 zijn er ongeveer 125 nieuwe medewerkers bijgekomen; een stijging van 21% ten opzichte van 2017. De meeste nieuwe medewerkers zijn begonnen in onze Drug Development-afdelingen zoals Clinical Operations, Biometrics, Medical Science, Clinical Pharmacology en Project Management, maar we hebben ook sleutelposities ingevuld in het nieuwe commerciële team. De werving van nieuwe collega’s zal ons in staat stellen onze nieuwe kandidaat-geneesmiddelen verder te ontwikkelen met als ultieme doel zo snel mogelijk goedkeuring te krijgen voor deze therapieën voor patiënten.

We verwachten dat onze Drug Development-afdelingen snel blijven groeien en dat in 2019 ook ons commerciële team substantieel groeit. We blijven investeren in de afdelingen Drug Discovery en Shared Services. We zijn van plan om het personeel uit te breiden in alle vestigingen, inclusief in Bazel (Zwitserland) en Boston (Massachusetts, VS). Voor het hele bedrijf zijn we in 2019 op zoek naar ongeveer 130 extra collega’s om onze bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken.

Diversiteit

We streven ernaar om een evenwichtig personeelsbestand uit te bouwen volgens een aantal criteria zoals geslacht, nationaliteit, ethniciteit, ervaring en beperking. Ons directiecomité evalueert jaarlijks de diversiteit van het personeelsbestand en zet zich in om gelijke kansen te creëren voor de inclusie van divers talent.

Acties met betrekking tot diversiteit in 2018

In 2018 melden we een gezond evenwicht in diversiteit, dat blijft verbeteren.

Aantal medewerkers Galapagos groep

 • Onze raad van bestuur telt zeven leden, van wie drie vrouwen (we verwijzen naar de rubriek Raad van Bestuur van ons Jaarverslag 2018 voor meer informatie over elk lid van de raad van bestuur)
 • We hebben 125 nieuwe medewerkers aangeworven in 2018, een stijging van 21% ten opzichte van 2017
 • We melden stabiliteit in de evolutie van de gendermix, met 61% vrouwen in het volledige personeelsbestand in 2018, in het middenniveau 53%, en in het senior management 33%
 • Meer dan 10% van alle medewerkers bij Galapagos R&D hebben een persoonlijke groeistap gemaakt door promotie, een uitbreiding van verantwoordelijkheden of nieuwe projectopdrachten in 2018
 • We werden internationaler met personeelsleden van 38 nationaliteiten (vergeleken met 25 in 2017)
 • In onze vestiging in Mechelen hebben we een extra vertrouwenspersoon aangesteld

Diversiteitsdoelstellingen

 • Blijven streven naar een divers personeelsbestand

Human capital management

We investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers om in ons bedrijf innovatieve wetenschap te blijven leveren. Bovendien willen we ervoor zorgen dat werknemers een opleiding krijgen over het omgaan met gevaarlijke materialen, aspecten met betrekking tot het laboratorium en veiligheid en andere relevante beleidslijnen voor de uitvoering van onze activiteiten.

Ons beleid is erop gericht om het welzijn van onze werknemers te garanderen, bijvoorbeeld door verschillende vormen van verlof bespreekbaar te maken en flexibel werken toe te staan. We streven naar een inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving in onze vestigingen over de hele wereld. We organiseren regelmatig bijeenkomsten voor medewerkers van research en development om de snelgroeiende teams te inspireren en op één lijn te krijgen met onze visie en ambitie. We houden regelmatig informele lunchvergaderingen met leden van het directiecomité voor nieuwe en andere werknemers in verschillende vestigingen. We organiseren een personeelsdag om samen stil te staan bij onze kernwaarden en het afgelopen jaar werd er een dag gereserveerd voor liefdadigheidsactiviteiten.

Om de werknemerstevredenheid te meten, gebruiken we verschillende indicatoren, waaronder absenteïsme en personeelsverloop. Aan de hand van deze en andere indicatoren kunnen we acties overwegen om onze werkomgeving of werkpraktijken te optimaliseren.

Human capital management – acties in 2018

 • Versterking van ons HR-team om een innovatieve werkplekstrategie op te bouwen en te implementeren
 • Stroomlijnen van het onboardingproces in alle vestigingen, toewijzing van een mentor voor elke nieuwe medewerker
 • Identificatie van vier kernwaarden die we binnen ons bedrijf willen behouden en ontwikkelen en die bedoeld zijn om de betrokkenheid en werktevredenheid van werknemers te bevorderen: Act as a pioneer, Raise the bar, Embrace change, en Make it happen
 • Focus toegevoegd op onze kernwaarden in onze wervings-, onboarding- en ontwikkelingsprogramma’s voor medewerkers in alle functies
 • In 2018 maakte 10% van de interne medewerkers een persoonlijke groei door door promotie, een uitbreiding van de verantwoordelijkheden of nieuwe projectopdrachten.
 • 27.578 euro ingezameld voor Sjarabang (een liefdadigheidsinstelling) in Mechelen, stadstuinen aangelegd en poppen gemaakt voor een project van Unicef in Romainville, gesport met kinderen, bejaardentehuizen opgeknapt en asielzoekers in Nederland Nederlands helpen leren tijdens door het bedrijf gesponsorde liefdadigheidsactiviteiten
 • Implementatie van een nieuw reisbeleid om het beleid af te stemmen op de reisbehoeften
 • 1,4% jaarlijks absenteïsme gemeld door de vestigingen Mechelen, Leiden, Romainville
 • Een personeelsverloop van 10,7% voor de Galapagos groep
 • 93% van de werknemers krijgt een training over onze gedragscodes, inclusief insider trading, en andere beleidslijnen en procedures die Sarbanes-Oxley (een Amerikaanse financiële richtlijn), vereist

Human capital management – toekomstige doelstellingen

 • Onder leiding van een leidinggevende een programma uitrollen om de cultuur te bevorderen en leiderschapscapaciteiten in de hele groep op te bouwen
 • Onze kernwaarden blijven integreren in hoe we medewerkers aantrekken, onboarden en zich laten ontplooien
 • Onze aanpak voor prestatiemanagement herzien om een betekenisvolle en impactvolle manier te bieden om prestaties te stimuleren, persoonlijke groei te ondersteunen, een sterke bedrijfscultuur te creëren en een competitieve beloning en erkenning te krijgen