Ons artroseprogramma

R&D CSR rapport

Artrose (OA), soms ook wel gewrichtsslijtage genoemd, is de meest voorkomende chronische gewrichtsaandoening. OA kan alle gewrichten aantasten, maar komt het meest voor in de knieën, de heupen, de lage rug en de nek, de kleine gewrichten van de vingers, en de basis van de duim en grote teen. Volgens GlobalData zal OA in 2020 de op drie na meest voorkomende oorzaak van invaliditeit zijn. Volgens schattingen van GlobalData zal het aantal gediagnosticeerde gevallen tegen 2024 oplopen tot circa 131 miljoen.

In normale gewrichten is het uiteinde van elk bot bekleed met een stevig, rubberachtig materiaal: kraakbeen. Kraakbeen zorgt voor een zacht en glad oppervlak voor de beweging van het gewricht en het fungeert als buffer tussen de botten. Bij OA wordt het kraakbeen afgebroken, wat leidt tot pijn, zwelling en problemen bij het bewegen van het gewricht. Naarmate de OA verergert, kan ook het bot gaan degenereren en er kunnen zich zijdelingse uitsteeksels vormen, zogenaamde osteofyten. Er kunnen kleine stukjes bot of kraakbeen losraken en in het gewricht gaan ronddrijven. In het lichaam treedt een ontstekingsproces op, waarbij cytokines (proteïnes) en enzymen ontstaan die nog meer schade toebrengen aan het kraakbeen. In het eindstadium van OA is er helemaal geen kraakbeen meer en wrijven de botoppervlakken direct tegen elkaar aan, wat tot gewrichtsschade en nog meer pijn leidt.

Hoewel het op elke leeftijd kan voorkomen, komt OA het meest voor bij mensen boven de 65. Vaak voorkomende risicofactoren omvatten obesitas, eerdere gewrichtsongevallen, overbelasting van het gewricht en zwakke dijbeenspieren. Bij één op de twee volwassenen zullen op enig moment symptomen van OA in de knie ontstaan. Bij één op de vier volwassenen zullen vanaf het 85e jaar symptomen van OA in de heup ontstaan. Huidige behandelingen voor OA omvatten gewichtsverlies, fysiotherapie, pijn- en ontstekingsremmende medicijnen, en operaties, allemaal enkel gericht op het bestrijden van de symptomen van de ziekte. Op dit moment zijn voor OA geen ziektemodificerende geneesmiddelen beschikbaar.

GLPG1972/S201086, ook GLPG1972 genoemd, is een door ons in samenwerking met Servier ontwikkeld kandidaat-geneesmiddel. GLPG1972 werkt in op ADAMTS-5, een belangrijke aggrecanase die een rol speelt in de afbraak van aggrecaan in gewrichtskraakbeen. ADAMTS-5 is in de literatuur in zowel diermodellen als menselijke explantaten gevalideerd en van ARGS, een restproduct van de kraakbeen afbrekende werking van ADAMTS-5, is aangetoond dat het toeneemt in de gewrichten van menselijke artrosepatiënten.

Een Fase 1b-studie in de Verenigde Staten toonde aan dat GLPG1972 de concentratie van een biomarker voor de afbraak van kraakbeen, de ARGS neo-epitoop, met meer dan 50% verlaagde in het bloedserum van artrosepatiënten, en dit over een periode van vier weken:

Afname van ARGS
’1972 Fase 1b-studie met artrosepatiënten

Als gevolg van deze resultaten hebben we met onze samenwerkingspartner Servier de stap gezet om met GLPG1972 een Fase 2b-studie te starten ROCCELLA, waarvan de start werd aangekondigd in juni 2018.

ROCCELLA Fase 2b-studie

  • 850 patiënten met artrose in de knie; wereldwijde rekrutering
  • Primair eindpunt: afname in verlies van kraakbeen na 52 weken
  • Secundaire eindpunten: verandering in structurele en klinische parameters; veiligheid/verdraagbaarheid

ROCCELLA is een dubbelblinde, placebogecontroleerde, dosisvariabele studie die de werkzaamheid en veiligheid onderzoekt van drie verschillende eenmaal daagse doseringen van GLPG1972 bij patiënten met artrose (OA) in de knie. Het plan voor ROCCELLA is om 850 patiënten te rekruteren in 15 landen. Wij zijn verantwoordelijk voor ROCCELLA in de Verenigde Staten, waar we de volledige commerciële rechten behouden, en Servier zal de studie in alle andere landen uitvoeren.

Het primaire doel van ROCCELLA is om de werkzaamheid aan te tonen van minimaal één dosis GLPG1972 op het verminderen van kraakbeenverlies na 52 weken behandeling in vergelijking met placebo. De kraakbeendikte zal worden gemeten met behulp van kwanitatieve MRI van het kraakbeen van de betreffende knie. Secundaire doelstellingen omvatten veiligheid en verdraagbaarheid, verschillende aanvullende metingen van structurele progressie, verbetering in pijn, functie, stijfheid en globale beoordeling door de patiënt.

Het is de bedoeling om de rekrutering voor ROCCELLA af te sluiten in de tweede helft van 2019.

We ontwikkelen GLPG1972 samen met Servier. We kunnen mijlpaalbetalingen en single digits royalty’s ontvangen op de potentiële commerciële verkoop van GLPG1972 en we behouden de volledige commerciële rechten in de Verenigde Staten.