7. Personeelskosten

Jaarrekening CSR rapport

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal personeelsleden op 31 december 2018 en 2017:

 

2018

2017

Aantal personeelsleden op 31 december

725

600

Totaal

725

600

Het gemiddeld aantal personeelsleden gedurende de jaren 2018 en 2017 bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

 

2018

2017

Executive management

5

5

Onderzoek en ontwikkeling

553

461

Corporate en ondersteunend personeel

119

90

Totaal

677

556

Hun gezamenlijke vergoeding bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Salarissen

(61.619)

(46.677)

Sociale lasten

(11.003)

(9.081)

Pensioenkosten

(2.994)

(2.175)

Overige personeelskosten

(27.375)

(16.465)

Totaal personeelskosten

(102.991)

(74.398)

De overige personeelskosten hadden voornamelijk betrekking op de kosten voor de toegekende warrants van €21,3 miljoen (2017: €11,8 miljoen). Voor de kosten met betrekking tot de toegekende warrants, zie toelichting 28.